Framtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life


S
imulatorcentrum i Väst och Chalmers Centre for Healthcare Improvement bjuder in till förevisning och dialogmöte om det framtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life. 
​​​​​​​​​​​

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. 

 

Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  Det nya Färdighetscentrum planeras bli cirka 4 000 kvadratmeter och ska preliminärt stå klart 2027. 


Program
Förevisning av befintlig verksamhet vid Simulatorcentrum i Väst samt information och dialog om framtida innehåll och potentiella forsknings- och utbildningssamarbeten.

Målgrupp
Chalmersforskare med intresse för hälso- och sjukvård och simulering, färdighetsträning samt utvecklande av medicinteknik och nya arbetsprocesser.​

Syfte

Stärka kännedomen om redan pågående verksamhet samt ge inblick i tidiga planer för ytterligare utökning och utveckling i samband med etablering av Sahlgrenska Life. Hur kan forskare på Chalmers bidra och dra nytta av denna etablering? 

Tid
Onsdag 1 februari kl 10:00-14:30 inklusive lunch.

Plats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Exakt mötesplats anges närmare aktuellt datum.

Välkommen! 

Värdar

Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers

Torben Nordahl Amorøe
Simulatorcentrum Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om Sahlgrenska Life och Färdighetscentrum

 

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. 

 

Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  

 

Färdighetscentrum kommer att svara mot ett ökat behov av träning i simulerad miljö för grundutbildning, fortbildning, kompetensutveckling samt avancerad färdighetsträning för samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Fortbildning, kompetensförstärkning och behov av upprepad träning under ett yrkesliv inom en sjukvård i ständig förändring anses vara nödvändig. Ny medicinsk teknik kommer att introduceras i snabbare takt vilket kommer att kräva kompetensutveckling av personal i allt större utsträckning. Färdighetscentrum kan utöver utbildning av studenter och personal även användas för att utveckla framtidens medicinska teknik och framtidens vårdmiljöer i samarbete med universitet/högskolor och näringsliv. 

 

Inom ramen för Sahlgrenska Life är en central målsättning att öka samverkan över gränserna mellan sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv. Utbildningsverksamhet är ett område där klara samarbetsfördelar finns mellan dessa tre aktörer. Här finns en självklar arena för möten och utbyte av erfarenheter mellan dessa intressenter.

 

Färdighetscentrum utgör ett centrum för basal och avancerad klinisk färdighetsträning samt träning i simulerad miljö för samtliga studentkategorier och hälsoprofessioner. Till detta länkas specifika miljöer som till exempel en hybridsal och en lägenhet, vilket innebär att studenter och medarbetare ska kunna tränas och utvecklas i allt från hemsjukvård till högspecialiserad sjukvård. Alla miljöer är anpassade för att användas för utveckling av ny medicinsk teknik och nya arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården i samverkan med universitet/högskolor och näringsliv. 

​​Anmäl dig här! ​Sista dag för anmälan är den 16 januari. 
Kategori Evenemang
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus
Tid: 2023-02-01 10:00
Sluttid: 2023-02-01 14:30

Sidansvarig Publicerad: fr 02 dec 2022.