Exjobbsmässa

Styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet anordnar en gemensam digital exjobbsmässa.​​

Den 7 oktober är det dags för den tredje gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – anordnar gemensamt en mässa som återkommer varje termin, i höst i form av ett digitalt event.

Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin inkluderar även projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.

Läs mer och registrera dig på den engelska sidan.
Se även nyhetssidan om mässan.
Kategori Utställning/mässa
Plats: Digitalt event
Tid: 2021-10-07 15:00
Sluttid: 2021-10-07 17:00

Sidansvarig Publicerad: ti 07 sep 2021.