Konferensmingel och utställning i foajé.

Extern samverkan

Samarbete mellan akademi, vårdsektor och industri förbättrar kunskapsutbytet i alla riktningar. Chalmers har strategiska långsiktiga avtal med flera stora företag och organisationer, och våra forskare samarbetar med hundratals företag där majoriteten är involverade i flera projekt. Många av Sveriges ledande och internationella företag använder våra forskningsresultat.

Chalmers forskningscentrum underlättar och samordnar samarbete mellan akademiska forskare och industri inom sina respektive områden. För att ytterligare öka effekterna av vår forskning på samhället utvecklar styrkeområdet ytterligare plattformar för interaktion med vården och industrin samt nya sätt att stimulera innovation för att främja nya lösningar.

Viktiga externa samarbetspartners inom Styrkeområde Hälsa och teknik är bland andra:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • GU/ Natfak /Sahlgrenska Akademin
  • Högskolan Borås
  • Astrazeneca och Bioventure Hub
  • GoCo Health Innovation City
  • Västra Götalandsregionen
  • Startup-företag inom området
  • Sahlgrenska Science Park


Chalmers forskningscentrum inom hälsa är viktiga aktörer för samverkan:

CHI är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Tillsammans med vårdens medarbetare deltar CHI aktivt i utvecklingsprojekt och eftersträvar en patientfokuserad, effektiv och säker vård. CHI arbetar med forskning, utbildning och nyttiggörande.

Centrum för vårdens arkitektur är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

FoRmulaEx är ett industriellt forskningscentrum för funktionell RNA-leverans. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus och Gothenburg Sensor Devices. Centrumet bidrar med grundläggande kunskaper som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations nukleotidläkemedel.

MedTech West är en samverkansplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicintekniska lösningar. Vi initierar, underlättar och främjar ökat forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och akademiska forskare. Vi tar oss an verkliga kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum som utvecklar, använder och ger tillgång till avancerad teknik för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige.

Sidansvarig Publicerad: må 15 nov 2021.