GRSHE: Information för doktorander

​Denna sida vänder sig främst till dig som är intresserad av att bli doktorand i forskarskolan Gothenburg Research School of Health Engineering.

Vad doktoranderna i forskarskolan erbjuds: 
• Specialdesignade doktorandkurser formade efter doktorandernas intresseområden inom hälsa och teknik.   
• Expertseminarier och kortare specialkurser som leds av nationella och internationella experter inom doktorandernas intresseområden.
• Kostnadstäckning för konferensresor, 20.000 per student.
• Årliga nätverksträffar. 
• Stöd för registrering av dubbelexamen. (OBS! Detta måste vara på plats före doktorandutbildningen påbörjas och måste stödjas av handledarna.)
• Ett brett nätverk av tvärvetenskapliga forskare inom områdena hälsa och teknik på både Chalmers, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Efter examen från forskarskolan kommer doktoranderna att:
• Kunna identifiera och ta itu med hälsoutmaningar och specifika problem inom sjukvården som kräver avancerade tekniska lösningar.
• Ha unik och omfattande kunskap om hälsa och medicin, vårdmiljön och hur man driver innovation inom vårdorganisationen.

Vad handledare erbjuds: 
• För Chalmers-baserade forskare som behöver kompetens och expertis inom hälsa eller medicin erbjuds hjälp att hitta rätt person(er) att ingå i ett framtida doktorand-handledarteam.
• För SA/SU-baserade forskare som behöver kompetens och expertis från tekniska forskare på Chalmers erbjuds hjälp att hitta rätt person(er) att ingå i ett framtida doktorand-handledarteam.

Krav för antagning till forskarskolan:
• Doktorander som vill ansluta sig till forskarskolan måste arbeta i ett forskningsprojekt inom hälsa/medicin och teknik. 
• Du behöver en bihandledare från det "andra" universitetet. Forskarskolan kan bistå med att hitta handledare om detta saknas i projektet i starten. 

Obligatoriska delar för studenter som är involverade i forskarskolan:
• Delta i den årliga seminariekurs som forskarskolan anordnar en gång under doktorandtiden. 
• Delta i årliga nätverksevenemang.

Hur ansöker man till forskarskolan?
• I ett pågående doktorandprojekt: skicka en kort (max halv A4-sida) projektbeskrivning samt namn och fullständiga affilieringar för studenten och samtliga handledare till malin.barman@chalmers.se  och justin.schneiderman@neuro.gu.se. Inkludera studenten och handledarteamet i cc i mailet. 
• För planerade doktorandprojekt: skicka en kort (max halv A4-sida) projektbeskrivning samt namn och fullständiga affilieringar för handledare, såväl som rekryteringsprocessen (ansökan/beviljad finansiering, utlysning av kandidater, intervjuade kandidater, urvalsprocess slutförd, anställning startad) till malin.barman@chalmers.se och justin.schneiderman@neuro.gu.se.

OBS: Det går att ansöka till forskarskolan även om det inte finns klart med handledare från både lärosätena. Kontakt kan förmedlas i de fall den saknas. 

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.