Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 15 Jun 2020 12:21:22 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Kick-off-oppningsevent.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Kick-off-oppningsevent.aspxKick-off: Öppningsevent<p>Zoom</p><p>Välkommen till detta officiella öppningsevent för Chalmers nya styrkeområde Hälsa och teknik! Anmäl dig här. ​</p><div><span style="background-color:initial">Denna inbjudan går ut till alla forskare på Chalmers som arbetar med forskningsfrågor som kan associeras till området hälsa.<br /><br />Delta i eventet och lär dig mer om:</span></div> <div><span style="background-color:initial">* Vår organisation och våra profiler<br />* Våra aktiviteter och strategiska mål<br />* Hur du kan engagera dig och dra nytta av vårt nya styrkeområdet</span></div> <div><span style="background-color:initial">* Vilka vi är </span>– <span style="background-color:initial">och vilka ni är</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Gäst: </strong></span><span style="background-color:initial"><strong>Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör </strong>på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hör henne beskriva sin syn på Chalmers nya SO, och hur Chalmers har bidragit till sjukvårdens utmaningar under Coronapandemin.<br /><br />Även om vi inte kan välkomna dig till ett fysiskt event, så kommer du att beredas möjlighet att interagera med oss under denna kick-off!<br />Zoom-länk kommer att skickas ut dagen innan eventet.<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Events/8d7a7a25-c9a3-4eb2-820e-9549ea7f028b"><strong><span>Anmäl dig här!</span></strong></a></span></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Events/8d7a7a25-c9a3-4eb2-820e-9549ea7f028b"> ​</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxInternational Conference on Phantom Limb Pain<p>Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg</p><p>​Den första internationella konferensen om fantomsmärta, Phantom Limb Pain, (ICPLP) sammanför framstående experter inom forskning och behandling av fantomsmärtor i ett forum för öppen diskussion om teorier och rön.</p>​<div>​Läs mer <br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Forsta-forskarkonferensen-om-fantomsmartornas-gata.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​<span style="background-color:initial">Första forskarkonferensen om fantomsmärtornas gåta <br /></span></a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Mer information och anmälan till konferensen</span></div> <div><a href="http://www.bnl.chalmers.se/wordpress/index.php/icplp-2020/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ICPLP:s webbplats​</a></div> <div><br /></div> <div>Konferensen var ursprungligen planerad att hållas den 2-4 september 2020 men har flyttats fram i tiden på grund av coronapandemin.</div> <div><br /></div>