Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 16 Apr 2021 08:40:24 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Torbjorn-Lundh.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Torbjorn-Lundh.aspxSeminarium: Starting something new<p>Zoom</p><p>Om utmaningar och genombrott i samarbeten mellan medicin, matematik och teknik. Detta seminarium arrangeras av  ​Gothenburg Research School of Health Engineering, i samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.​​</p>​<br /><span>Mer inform​ation på <a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/GRSHE-seminar-Torbjorn-Lundh.aspx">den engelska sidan här</a>.</span><span>​</span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Ana-Nordberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Ana-Nordberg.aspxSeminarium: Legal and ethical aspects to consider in medical research and healthcare?<p>Zoom</p><p>Legala och etiska aspekter av medicinsk forskning och sjukvård. Detta seminarium arrangeras av  ​Gothenburg Research School of Health Engineering, i samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ​​​</p>​Mer information på <a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/GRSHE-seminar-Ana-Nordberg.aspx">seminariets engelska sida här</a>.https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Polesie-och-Heckemann.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/GRSHE-seminarium-Polesie-och-Heckemann.aspxSeminarium: Artificial intelligence in health care<p>Zoom</p><p>Om potentiella hinder när forskning kring AI ska implementeras i sjukvården. Detta seminarium arrangeras av  ​Gothenburg Research School of Health Engineering, i samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.</p>​<br />Mer infor​mation på <a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/GRSHE-seminar-Polesie-and-Heckemann.aspx">den engelska sidan här</a>.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxInternational Conference on Phantom Limb Pain<p>R-huset, Mölndals sjukhus, Mölndal</p><p>​Den första internationella konferensen om fantomsmärta, Phantom Limb Pain, (ICPLP) sammanför framstående experter inom forskning och behandling av fantomsmärtor i ett forum för öppen diskussion om teorier och rön.</p>​<div>​Läs mer <br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Forsta-forskarkonferensen-om-fantomsmartornas-gata.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​<span style="background-color:initial">Första forskarkonferensen om fantomsmärtornas gåta <br /></span></a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Mer information och anmälan till konferensen</span></div> <div><a href="http://www.bnl.chalmers.se/wordpress/index.php/icplp-2020/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ICPLP:s webbplats​</a></div> <div><br /></div> <div>Konferensen var ursprungligen planerad att hållas 2020 men har flyttats fram i tiden på grund av coronapandemin.</div> <div><br /></div>