Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 29 Sep 2020 09:26:12 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa.aspxExjobbsmässa<p>Digitalt event</p><p>Styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet anordnar en gemensam exjobbsmässa.​</p>​<br /><div>Den 14 oktober är det dags för den första gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – formar gemensamt en mässa som är tänkt att sedan återkomma varje termin.<br /><br /></div> <div>Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin öppnar även upp för projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.<br /><br />Mer information om mässan, exempelvis program och vad du som forskare behöver förbereda, finns <a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/Master-thesis-project-fair.aspx">på eventets engelska sida!​</a><br /><br /><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/438f3bec-d1b0-4321-8a05-6b955f283c0e">Forskare anmäler sig här</a>. Sista anmälningsdag för forskare är 30 september.<br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/beeeff78-bd62-47e3-8e84-b56714e7bfae">Studenter anmäler sig här</a>. Studenter kan anmäla sig löpande ända fram till 14 oktober, men observera att vi behöver skicka ut en länk för att du ska kunna delta.<br /><br /><a href="/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Massa-for-gransoverskridande-exjobb.aspx">Läs mer om mässan på nyhetssidan här!​</a><br /></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxInternational Conference on Phantom Limb Pain<p>R-huset, Mölndals sjukhus, Mölndal</p><p>​Den första internationella konferensen om fantomsmärta, Phantom Limb Pain, (ICPLP) sammanför framstående experter inom forskning och behandling av fantomsmärtor i ett forum för öppen diskussion om teorier och rön.</p>​<div>​Läs mer <br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Forsta-forskarkonferensen-om-fantomsmartornas-gata.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​<span style="background-color:initial">Första forskarkonferensen om fantomsmärtornas gåta <br /></span></a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Mer information och anmälan till konferensen</span></div> <div><a href="http://www.bnl.chalmers.se/wordpress/index.php/icplp-2020/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ICPLP:s webbplats​</a></div> <div><br /></div> <div>Konferensen var ursprungligen planerad att hållas den 2-4 september 2020 men har flyttats fram i tiden på grund av coronapandemin.</div> <div><br /></div>