Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 17 Dec 2020 17:03:46 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2021.aspxEngineering Health 2021<p></p><p>​Välkommen till vårt initiativseminarium våren 2021!​ ​</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Toppbilder/Engineering-Health-2021-750.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div>Initiativseminariet Engineering Health har underrubriken <strong>Joining forces in healthcare solutions</strong>.<br /><br />Det två dagar långa eventet är uppdelat i fyra delar:</div> <div><div>• <strong>New technology:</strong> Pushing the boundaries in diagnostics and treatment</div> <div>• <strong>Prevention:</strong> Keep out (of the hospital)!</div> <div>• <strong>Restoring health:</strong> New solutions for rehabilitation</div> <div>• <strong>Modern treatment:</strong> Personalised health- and self-care<br /><br /></div></div> <div>​Vi presenterar stolt vår inspirationstalare <strong>Carolina Klüft</strong>, som kommer att tala om sitt engagemang i Generation Pep och ungas hälsa.<br /><br />Initiativseminariet är öppet för alla! Mer information kommer snart!</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Phantom-Limb-Pain-SV.aspxInternational Conference on Phantom Limb Pain<p>R-huset, Mölndals sjukhus, Mölndal</p><p>​Den första internationella konferensen om fantomsmärta, Phantom Limb Pain, (ICPLP) sammanför framstående experter inom forskning och behandling av fantomsmärtor i ett forum för öppen diskussion om teorier och rön.</p>​<div>​Läs mer <br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Forsta-forskarkonferensen-om-fantomsmartornas-gata.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​<span style="background-color:initial">Första forskarkonferensen om fantomsmärtornas gåta <br /></span></a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Mer information och anmälan till konferensen</span></div> <div><a href="http://www.bnl.chalmers.se/wordpress/index.php/icplp-2020/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ICPLP:s webbplats​</a></div> <div><br /></div> <div>Konferensen var ursprungligen planerad att hållas den 2-4 september 2020 men har flyttats fram i tiden på grund av coronapandemin.</div> <div><br /></div>