Styrkeområde Hälsa och teknik

Chalmers bidrar till hållbara lösningar av de stora hälsorelaterade samhällsutmaningarna genom utveckling av ny teknik och innovativa lösningar i nära samarbete med sjukvården. Styrkeområde Hälsa bidrar till att främja initiativ kring prevention för individ och samhälle, utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar samt utveckling av nya system för vård och hälsa – viktiga delar av den hälsorelaterade forskningen för att kunna erbjuda bättre lösningar för patientvård, hälsa och livskvalitet.

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.