Chalmers vs stroke

Det är en kamp mot klockan. Om en strokepatient med blodpropp i hjärnan inte får behandling inom några timmar så dör hjärnvävnaden av syrebrist. Patienten avlider eller blir handikappad för livet. Löser man istället upp proppen snabbt kan patienten bli helt återställd. Tyvärr är det allt för få som får behandling i tid. Problemet är diagnostiken. Men nu har ett forskarlag från Chalmers hittat en lösning som kan bli livsavgörande för miljontals människor.
Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. WHO uppskattar att 15 miljoner människor drabbas av stroke varje år. Fem miljoner dör och ytterligare fem miljoner får ett permanent handikapp. Och en allt äldre befolkning gör att sjukdomen kommer att accelerera.
 

Blödning eller propp – en diagnos på liv och död

Ungefär 75 procent av alla strokepatienter drabbas av en propp och de flesta skulle kunna räddas till ett bättre liv av att man snabbt sätter in trombolysbehandling. Problemet är att man måste vara säker för att våga ge behandlingen. Den resterande fjärdedelen strokeanfall orsakas nämligen av blödningar. Om man sätter in blodförtunnande medel på en sådan patient kan behandlingen istället vara livshotande.
Dagens diagnosticeringsmetod är skiktröntgen eller datortomografi. Tar det mer än fyra timmar att ta sig till sjukhus och få diagnosen ställd så är hjärnvävnaden redan död och behandlingen utan effekt. Men om man kan ställa diagnosen, och kanske rent av ge trombolysbehandling direkt i ambulansen, kan det dramatiskt förändra läget för miljontals strokepatienter.
 

Forskning på mobiltelefoner gav impulsen

Runt 2004 var Chalmersprofessorn Mikael Persson intresserad av mobiltelefoners effekt på hjärnan. Det han och hans forskargrupp forskade på var mobiltelefonens strålning. Den medicinska effekten debatteras fortfarande. Men vad som däremot stod klart var att hjärnan har stor effekt på strålningen. Skillnader i vävnadernas struktur och elektriska egenskaper påverkar mikrovågorna och Mikael fick tanken om att använda mikrovågor för att scanna av hjärnan. Fem år senare har bolaget Medfield Diagnostics sålt sin första produkt, Strokefinder R10, till Sahlgrenska sjukhuset som också fungerat som klinisk partner i projektet.
 

"Röntgenapparat" i hjälmformat

Strokefinder består av tre delar – en hjälmliknande apparat som sätts på patientens huvud, en mikrovågsenhet samt en dator. I hjälmen finns tio antenner som både sänder och tar emot mikrovågor för att diagnostisera hjärnan. Hjälmen kopplas till ett mikrovågsystem som  styrs av en dator. Produkten är redan idag väldigt smidig jämfört med en röntgenapparat, men behöver bli ännu mindre för att kunna tas in i en ambulans. Därför är miniatyrisering något man just nu jobbar intensivt med i tvärvetenskapliga projekt med forskare från flera forskargrupper på Chalmers. Målsättningen är att enheten ska bli lika liten som en mobiltelefon.
 

Avancerad signalbehandling

En stor utmaning är signalbehandlingen. Till skillnad från röntgen så sprids mikrovågorna när de penetrerar vävnaden. Och fältbilden, och dess beroende av hjärnvävnaden och eventuella blödningar, är mycket komplex. Eftersom "Strokefinder" bygger på tio antenner som alla både sänder och tar emot mikrovågor vid 400 olika frekvenser, blir det stora datamängder. Ur dessa datamängder klassificeras patienten, med hjälp av sinnrikt konstruerade algoritmer, som tillhörande gruppen friska, gruppen med blödning eller gruppen med propp. Även denna forskning utförs i tvärvetenskapliga projekt med forskare från flera forskargrupper på Chalmers.
 

Stark position inom mikrovågsteknik

Det är ingen tillfällighet att utvecklingen tog fart just på Chalmers. Här finns en lång tradition inom utveckling av medicintekniska produkter. Här finns världsledande signalbehandlare och en mycket stark mikrovågkompetens.
Dessutom har regionen en stark position inom mikrovågs-, antenn- och trådlös teknologi med företag som Ericsson, Saab och RUAG Aerospace samt det nyligen etablerade Chalmers Antenna Systems Excellence Centre (CHASE). Faktum är att 40 procent av världens mikrovågslänkar produceras i Västsverige.
 
​​Kontakt: 
Mikael Persson
tel: +46 31 772 1576 
​​

Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2011.