Samhälle och näringslivSamarbete med industrin och forskningsinstitut är viktiga faktorer för att realisera forskningsresultat.  Energiforskningen på Chalmers har nära samarbeten med olika forskningsinstitut, som SP och Innventia, och med en rad framstående företag inom bränslen, massatillverkning och petrokemi samt energiproducenter och elbolag, liksom med andra universitet. Styrkeområde Energi har också långsiktiga, strategiska samarbetsavtal med Eon, Göteborg Energi, Preem och ABB.

Läs mer:

Chalmers och Eon samarbetar kring forskning och utbildning

Fördjupat samarbete med Preem kring mer hållbara raffinaderier

Göteborg Energi och Chalmers forskar för ett hållbart Göteborg

Kraft- och automationsteknik med ABB för en hållbar samhällsutveckling

Publicerad: to 22 nov 2012. Ändrad: on 11 maj 2016