Utbildning för yrkesverksamma

Omställning till förnybara energikällor, energieffektivisering och utbyggnad av smarta elnät ställer nya krav på företag och organisationer. Chalmers erbjuder öppna kurser och företagsinterna program med sikte på framtidens hållbara energisystem.

 Läs mer om Chalmers erbjudande inom fort- och vidareutbildning. 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.