Utbildning för yrkesverksamma

Omställning till förnybara energikällor, energieffektivisering och utbyggnad av smarta elnät ställer nya krav på företag och organisationer. Chalmers Professional Education erbjuder öppna kurser och företagsinterna program med sikte på framtidens hållbara energisystem.

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Läs mer om Chalmers Professional Educations energiutbildningar.

Sidansvarig Publicerad: on 24 feb 2021.