​Foto: Preem

Fördjupat samarbete med Preem kring hållbara raffinaderier

Chalmers och Preem samarbetar kring effektivare produktion och användning av fossila bränslen. Målet är att utveckla nya energiformer, med biobränsle i fokus, som successivt fasar ut de gamla systemen. Samarbetet mellan Preem och Chalmers inleddes 2007 och gick under hösten 2013 in i en ny femårsperiod.

För mer information om samarbetet och om de projekt som ingår, besök vår engelska webbsida om Preem-samarbetet.

Publicerad: må 07 maj 2012. Ändrad: on 11 maj 2016