​Foto: Preem

Fördjupat samarbete med Preem kring hållbara raffinaderier

Målet med Chalmers och Preems samarbete är att utveckla nya energiformer, med biobränsle i fokus, som successivt fasar ut de gamla systemen. Samarbetet mellan Preem och Chalmers inleddes 2007.  
I broschyren "More Sustainable Transportation Fuels –  Preem and Chalmers 2013-2018"  sammanfattas forskningsresultaten från samarbetet under perioden.
Sommaren 2018 ingick Chalmers och Preem ett nytt samarbetsavtal.
För mer information om samarbetet och om de projekt som ingår, besök vår engelska webbsida om Preem-samarbetet.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jun 2019.