Ökad hållbarhet i fokus för Chalmers och IVL

​Mer forskning till nytta för FN:s hållbarhetsmål står i fokus när Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar. Sedan 2019 ingår parterna i ett strategiskt partnerskap för att göra arbetet effektivt och koordinerat.​

Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet har länge haft forskningssamarbeten på flera områden och inom flera discipliner. Men Chalmers är stort, och för att öka möjligheterna till samordning – och inte missa möjligheter till samverkan – beslöt parterna att 2019 ingå i ett så kallat strategiskt partnerskap.

Partnerskapet innebär att samarbetsformer, från ledningsnivå ner till den enskilde forskaren, utvecklas med syfte att skapa fler gemensamma projekt inom relevanta områden. Tillsammans kan Chalmers och IVL koordinera sitt arbete och dra nytta av varandras kompetenser, och också arbeta tillsammans för att kommunicera forskningens konkreta bidrag till hållbarhetsutveckling. Gemensamt har parterna nämligen ett viktigt fokus: ett hållbart framtida samhälle, i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Det strategiska partnerskapet inleddes med en inventering av existerande samarbeten. Efter att ha fått denna överblick blev det så möjligt att ta strategiska beslut för att etablera samarbetsområden. Fyra breda områden har definierats: Byggmaterial, Bioekonomi, Digitalisering och Vatten – allt från marina miljöer till dricksvatten. Inom dessa fält vill parterna hitta synergieffekter, föra samman forskare och möjliggöra projekt.

IVL Svenska Miljöinstitutet har redan sedan tidigare doktorander placerade på Chalmers, samt ett antal adjungerade professorer. Institutet tar också varje år emot studenter för examensarbeten. Utöver detta ser IVL ett värde i att i nära samarbete med Chalmers kunna bidra till utbildningen, till exempel genom evenemang och gästföreläsningar.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.