Chalmers och Eon tidigare samarbete kring forskning och utbildningUnder en tioårsperiod med start 2008 arbetade Chalmers och Eon tillsammans för att stärka och utveckla utbildning och forskning inom energiområdet ur ett långsiktigt miljö- och försörjningsperspektiv. Målsättningen med samarbetet va​​r en långsiktig försörjning av väl utbildade civilingenjörer samt att effektiv forskningsverksamhet bedrivs med målet att existerande och framtida tekniker kan bidra till en lönsam och miljömässigt långsiktig verksamhet.


För mer information om samarbetet och de projekt som ingår, besök vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 sep 2019.