Perspektiv på förnybar el

 

Möjligheter och utmaningar med produktion och användning av el från förnybara energikällor

El driver en ökande mängd mänskliga aktiviteter och har utvecklats till industrisamhällets livsnerv. Trots energieffektiviserande åtgärder kommer den globala efterfrågan på elkraft sannolikt att fortsätta att växa i årtionden framöver. I sig är el en ren och lättanvänd energibärare, men produktionen av elenergi från icke-förnybara energikällor leder till klimatförändringar och miljöproblem och skapar inte sällan sociala och politiska dilemman. En radikal omställning till förnybar elkraft är därför önskvärd.
 
Omställningen till förnybar elenergi är dock inte problemfri. Det finns många frågor som kräver svar: Finns det tillräckligt med förnybar energi för att ersätta alla icke-förnybara energikällor? Vilken miljöpåverkan har produktion och användning av nya typer av kraftverk? Hur balanseras tillgång och efterfrågan när solen inte lyser och vinden inte blåser? Vad krävs av beslutsfattare och investerare för att en storskalig expansion av den nya tekniken skall komma till stånd och hur genomförs förändring om etablerade maktstrukturer hotas av det nya som vill in?
 
Det saknas slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Men om vi studerar förnybar el från olika perspektiv kan vi berika bilden, döda myter, klargöra konflikter och fördjupa förståelsen.
 
Perspektiv på förnybar el är en levande e-bok med årliga uppdateringar. Du kanske också vill läsa böckerna Perspektiv på eldrivna fordon och Perspektiv på förädling av bioråvara. Dessutom finns den engelskspråkiga och mer omfattande boken Systems Perspectives on Renewable Power tillgänglig på vår engelska webbplats.
 
 

Läs Perspektiv på förnybar el

Ladda ner Perspektiv på förnybar el som pdf

Ladda ner Perspektiv på förnybar el som epub

 

 Innehåll: Perspektiv på förnybar el

1. Framtiden för förnybar elproduktion

Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers

2. Ändrade förutsättningar med förnybar elkraft

Tomas Kåberger, Fysisk resursteori, Chalmers

3. Är de förnybara resurserna stora nog?

Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers
Linus Hammar, Miljösystemanalys, Chalmers
Fredrik Hedenus, Fysisk resursteori, Chalmers

4. Teknologier för förnybar elproduktion

Ola Carlsson, Elteknik, Chalmers
Linus Hammar, Miljösystemanalys, Chalmers
Zack Norwood, Energiteknik, Chalmers
Emil Nyholm, Energiteknik, Chalmers

5. Nät och energilager

Jimmy Ehnberg, Elteknik, Chalmers
Yujing Liu, Elteknik, Chalmers
Maria Grahn, Fysisk resursteori, Chalmers

6. Miljöbedömning av förnybar elproduktion

Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers
Rickard Arvidsson, Miljösystemanalys, Chalmers

7. Energibalans och klimatpåverkan – en liten investering ger stor effekt

Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers
Anders Arvesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

8. Skadar marin elproduktion havens ekosystem?

Linus Hammar, Miljösystemanalys, Chalmers

9. Utmaningar med en ökad andel el från sol och vind i elnätet

David Steen, Elteknik, Chalmers
Joel Goop, Energiteknik, Chalmers
Lisa Göransson, Energiteknik, Chalmers
Shemsedin Nursebo, Elteknik, Chalmers

10. Kan elanvändningen anpassas till varierande elproduktion?

Emil Nyholm, Energiteknik, Chalmers
David Steen, Elteknik, Chalmers

11. Samspelet mellan traditionell och förnybar elproduktion

Lisa Göransson, Energiteknik, Chalmers
Liv Lundberg, Fysisk resursteori, Chalmers

12. Nyttiggörande av överskottsel: elektrobränslen

Maria Grahn, Fysisk resursteori, Chalmers
Maria Taljegård, Fysisk resursteori, Chalmers
Jimmy Ehnberg, Elteknik, Chalmers
Sten Karlsson, Fysisk resursteori, Chalmers

13. Hur möter elbolagen utmaningen från förnybar el?

Volkmar Lauber, Salzburg universitet, Österrike
Steven Sarasini, Miljösystemanalys, Chalmers

14. Om kostnadsdiskussionen - har vi råd med förnybar el?

Staffan Jacobsson, Miljösystemanalys, Chalmers
Volkmar Lauber, Salzburg universitet, Österrike

15. Varför en strategi för havsbaserad vindkraft?

Staffan Jacobsson, Miljösystemanalys, Chalmers
Kersti Karltorp, Miljösystemanalys, Chalmers

16. Behov av investeringar och kompetens – exemplet havsbaserad vind

Kersti Karltorp, Miljösystemanalys, Chalmers
Staffan Jacobsson, Miljösystemanalys, Chalmers
Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.