Perspektiv på förädling av bioråvaraMöjligheter och utmaningar med produktion av kemikalier, material och bränslen från skog och jordbruk

Kol, olja och naturgas utgör en ändlig resurs som vid förbränning ger koldioxidutsläpp som i sin tur leder till klimatförändringar. En övergång från fossila råvaror till bioråvaror skulle möjliggöra en uthållig produktion och användning av kolbaserade material, kemikalier och bränslen. Men användning av mer bioråvara och införandet av nya förädlingsmetoder är inte utan risker och problem. Det finns många frågor som kräver svar. Vad ska vi använda våra begränsade bioresurser till? Konkurrerar produktion av biobränslen och biomaterial med matproduktion? Hur förädlas råvarorna bäst? Kan bioraffinaderier integreras i befintliga industrier och vilka politiska styrmedel krävs för att förverkliga framtidens bioraffinaderier?
 
Det saknas enkla och slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Däremot kan vi studera förädling av bioråvara från olika ​perspektiv. På så vis kan vi få värdefulla och kompletterande pusselbitar som var och en bidrar till tydligare helhetsbild.
 
Perspektiv på förädling av bioråvara är en levande e-bok med årliga uppdateringar. Du kanske också vill läsa böckerna Perspektiv på förnybar el och Perspektiv på eldrivna fordon. Dessutom finns den engelskspråkiga och mer omfattande boken Systems Perspectives on Biorefineries tillgänglig på vår engelska webbplats.
 

 

Läs Perspektiv på förädling av bioråvara

Ladda ner Perspektiv på förädling av bioråvara som pdf

Ladda ner Perspektiv på förädling av bioråvara som epub

 

 Innehåll: Perspektiv på förädling av bioråvara

1. Introduktion

Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers
Fredrik Hedenus, Fysisk resursteori, Chalmers

2. Vad är ett bioraffinaderi

Thore Berntsson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers
Lisbeth Olsson, Industriell bioteknik, Chalmers
Anders Åsblad, Chalmers Industriteknik

3. Hur mycket bioprodukter behövs?

Matty Janssen, Miljösystemanalys, Chalmers

4. Hur mycket biomassa finns det?

Göran Berndes, Fysisk resursteori, Chalmers

5. Hur påverkar bioenergi matpriser och fattiga bönders rätt till sin mark?

Martin Persson, Fysisk resursteori, Chalmers

6. Mer än bara papper

Karin Pettersson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Maryam Mahmoudkhani, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Anna von Schenk, Innventia

7. Koldioxidavskiljning inom europeisk massa- och pappersindustri

Jan Kjärstad, Energiteknik, Chalmers
Mikael Odenberger, Energiteknik, Chalmers

8. Var ska man bygga framtidens bioraffinaderier?

Karin Pettersson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Simon Harvey, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers

9. Hur kan effektivitet mätas i ett bioraffinaderi?

Fredrik Lind, Energiteknik, Chalmers
Stefan Heyne, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Filip Johnsson, Energiteknik, Chalmers

10. Hur mycket kan biodrivmedel minska utsläppen av växthusgaser?

Karin Pettersson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Maria Grahn, Fysisk resursteori, Chalmers

11. Ekonomiskt värde och klimatnytta av värmeleveranser

Erik Ahlgren, Energiteknik, Chalmers

12. Politiska åtgärder för framtidens förnybara drivmedel

Staffan Jacobsson, Miljösystemanalys, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.