Perspektiv på eldrivna fordon 

Möjligheter och utmaningar med eldrivna transporter av gods och människor

Mänsklighetens historia är till dels en historia om längre transportvägar, större utbyte av varor och mer resande. Det moderna transportsystemet är helt beroende av olja - ett ändligt fossilt bränsle som bidrar till klimatförändringar och lokala luftföroreningar. Begreppet "elektromobilitet" avser ett alternativt transportsystem som bygger på eldrivna fordon. Elektromobilitet uppfattas alltmer fördelaktigt eftersom det skulle kunna tillgodose vårt behov av rörlighet och samtidigt kringgå problem relaterade till både olja och biobränslen.
 
Övergången till ett eldrivet transportsystem är dock inte utan problem och en rad frågor kräver svar. Hur är det med elfordonens energieffektivitet och säkerhet? Hur miljövänliga är de? Kan brist på vissa metaller leda till en begränsning av antalet elfordon? I vilken utsträckning kommer körmönster att forma eller formas av nya typer av fordon? Är eldrift endast lämpligt för bilar och inte för tunga fordon eller är det tvärt om? Vilka nya affärsmodeller och statligt stöd behövs för att stimulera efterfrågan på elfordon?
 
Det saknas slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Däremot kan vi studera elektromobilitet från olika perspektiv för att skapa en mer komplex bild, döda myter, klargöra konflikter och fördjupa förståelsen.
 
Perspektiv på eldrivna fordon är en levande e-bok med årliga uppdateringar. Du kanske också vill läsa böckerna Perspektiv på förnybar el och Perspektiv på förädling av bioråvara. Dessutom finns den engelskspråkiga och mer omfattande boken Systems Perspectives on Electromobility tillgänglig på vår engelska webbplats.
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning: Perspektiv på eldrivna fordon

1. Om elektromobilitet

Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers

2. Varför elektromobilitet och vad är det?

Anders Grauers​​​, Automation, Chalmers
Steven Sarasini, Miljlösystemanalys, Chalmers
Magnus Karlström, Chalmers Industriteknik

3. Fordonskomponenter och konfigurationer

Sonja Tidblad Lundmark, Elteknik, Chalmers
Mikael Alatalo, Elteknik, Chalmers
Torbjörn Thiringer, Elteknik, Chalmers
Emma Grunditz, Elteknik, Chalmers
Bengt-Erik Mellander, Subatomär fysik och plasmafysik,, Chalmers

4. Är elektriska fordon säkrare än fordon med förbränningsmotorer?

Fredrik Larsson, Subatomär fysik och plasmafysik, Chalmers
Bengt-Erik Mellander, Subatomär fysik och plasmafysik, Chalmers

5. Hur energieffektiva är bilar?

Sten Karlsson, Fysisk resursteori, Chalmers

6. Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?

Anders Nordelöf, Miljösystemanalys, Chalmers
Anne-Marie Tillman, Miljösystemanalys, Chalmers

7. Kommer brist på metaller begränsa användningen av elfordon?

Maria Ljunggren Söderman, Miljösystemanalys, Chalmers
Duncan Kushnir, Miljösystemanalys, Chalmers
Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers

8. Framtida energikällor och elbilars konkurrenskraft

Fredrik Hedenus, Fysisk resursteori, Chalmers
Maria Grahn, Fysisk resursteori, Chalmers

9. Elbilar och förnybar elproduktion

Lisa Göransson, Energiteknik, Chalmers
David Steen, Elteknik, Chalmers

10. Elbilar och körmönster – ett problem?

Sten Karlsson, Fysisk resursteori, Chalmers

11. Hur formar människan elbilen och hur formar den oss?

Pontus Wallgren, Design & human factors, Chalmers
Helena Strömberg, Design & human factors, Chalmers

12. Behöver elektromobilitet andra affärsmodeller?

Mats Williander, Viktoria Swedish ICT

13. Räcker subventioner för att få fart på försäljningen av elbilar?

Frances Sprei, Fysisk resursteori, Chalmers

14. Elektromobilitet från åkteriets perspektiv

Per Olof Arnäs, Logistik och transport, Chalmers
Magnus Karlström, Chalmers Industriteknik

15. Hybridbussar – ett första steg mot eldrivna tunga fordon?

Thomas Magnusson, Linköpings universitet
Christian Berggren, Linköpings universitet

16. Elektrifiering av bilindustrin genom samarbeten kring forskning och utveckling

Steven Sarasini, Miljösystemanalys, Chalmers
Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers
Magnus Karlström, Chalmers Industriteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.