Profilområden

Klimatförändringarna, men även ekonomiska och politiska faktorer, pekar på ett akut behov av en snabb omställning till hållbara energisystem. I december 2015 presenterade den svenska regeringen sin vision om att bli världens första fossilfria land – en ambition som har fått brett stöd av svenska universitet och företag.

Att ställa om till hållbart innebär ett antal komplexa utmaningar för energisektorn. Chalmers styrkeområde Energi har identifierat fem angelägna energiutmaningar inom vilka Chalmers har potential att verkligen göra skillnad. Runt var och en av dessa utmaningar har vi skapat ett tvärvetenskapligt fokusområde, ett så kallat profilområde. Större delen av styrkeområdets strategiska medel och insatser kanaliseras till dessa profilområden.

Styrkeområde Energis framgångsverktyg är excellent forskning och tvärgående samarbeten i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Attraktiva forskningsmiljöer skapas genom att kombinera expertis från olika discipliner för att samla den kunskap och kompetens som krävs för att ta oss an utmaningarna. Samverkan mellan forskning, utbildning och nyttiggörande spelar också en viktig roll.

De energiutmaningarna som styrkeområde Energi särskilt tar sig an är:

  • El i samhällsutvecklingen
  • Energi i en cirkulär ekonomi
  • Energi i den urbana utvecklingen
  • Hållbara fordonsteknologier
  • Vägval i energiomställningen
  • Open Track

Läs mer om profilområdena på vår engelska webbplats Profile areas.

Sidansvarig Publicerad: to 15 apr 2021.