Han får svensk skogsindustris förnämsta utmärkelse

Hans Theliander, professor i Skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers, har tilldelats svensk skogsindustris förnämsta utmärkelse, Ekmanmedaljen. 
Medaljen bär namnet efter ingenjör Carl Daniel Ekman, som på 1850-talet utvecklade sulfitmassametoden i Sverige.
Hans Theliander, EkmanmedaljörHans Thelianders meritlista som forskare och innovatör inom sulfatfabrikens återvinning är lång. De senaste åren har han arbetat med filtrering och uttag av lignin. Processen som kallas LignoBoost är idag kommersialiserad av Valmet och finns i drift på två massabruk i världen. Den har en potential att vara en central teknologi i framtidens massabruk.

Teknologin som Hans Theliander varit med och utvecklat med omkringliggande kompetenser öppnar upp användningsområdena för lignin i industriell skala. Mycket av den forskning och utveckling som
bedrivs inom akademi, på institut och i industrin inom ligninområdet baseras på lignin från LignoBoostprocessen. I utvecklingen har Hans Thelianders kunskaper inom filtrering varit av särskild betydelse för framgången. 

Utöver LignoBoost har han även varit verksam inom massateknikforskningen med betydande insatser rörande bland annat värme- och masstransport under kokning samt inom bioraffinaderirelaterade studier där matematisk modellering varit centralt. 

Totalt har Hans Theliander publicerat mer än 170 vetenskapliga publikationer varav ett 40-tal artiklar i Nordic Pulp and Paper Research Journal, vid vilken han även tillhört redaktionsrådet sedan 2010.
Förutom sitt forskningsvärv så har Hans under lång tid varit verksam som lärare och professor vid
Chalmers och utbildat en lång rad ingenjörer, doktorer och licentiander som idag är verksamma inom
pappers- och massaindustrin.

I samband med överlämnandet av medaljen på Svenska Papper- och Cellulosaingeniörsföreningens, SPCI:s, Ekmandagar, 29-30 januari på IVA i Stockholm, höll Hans Theliander ett föredrag med titeln:
Min forskningsresa.​

Fotograf: Pax Engström Nyström för SPCI

RELATERAT:
SPCI​
Om Carl Daniel Ekman

Av: Ann-Christine Nordin


Sidansvarig Publicerad: on 08 maj 2019.