Möte i Chalmersska husets styrelserum om Klimatpolitiska vägvalsutredningen
​Den 26 april diskuterades den klimatpolitiska vägvalsutredningen i Chalmersska huset.
På bilden från vänster: Mariliis Lehtveer, forskare i energiteknik, Anders Lyngfeldt, professor i energi och miljö vid Chalmers, 
Åsa-Britt Karlsson, utredningens ordförande och generaldirektör för Statens geotekniska institut, SGI, Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare för Energi och Hanna Tornevall, VD för CIT Indiustriell Energi, Chalmers industriteknik, Foto: Maria Grahn. 
​​

Negativa utsläpp i fokus när forskare diskuterade utredning

​Det var spännande att lyssna på diskussionen när ett tiotal chalmersforskare lyfte olika aspekter av negativa utsläpp av koldioxid tillsammans med representanter för ”Den klimatpolitiska vägvalsutredningen” i Chalmersska huset den 26 april. 
Målet med utredningen är att ta fram och presentera en svensk strategi för att nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks.
Under mötet presenterade forskarna aktuella aspekter av frågan, bland annat hur biomassans användning påverkar utsläppen, och hur långt fram tekniken för Bio-CCS, eller BECCS, en teknik som avskiljer koldioxid från rökgaser, samt vanlig CCS, Carbon Capture and Storage, är idag. 

En fråga som lyftes speciellt var utmaningen att designa olika sorters styrmedel som både har acceptans i samhället och fungerar på avsett sätt. Här har utredarna stöd av en stor expertgrupp där chalmersforskarna Anders Lyngfelt, Christel Cederberg och Daniel Johansson ingår. Utredningen ska lämna över sin slutrapport till regeringen senast den 31 januari 2020.

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att tillsätta en utredning kring ”Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser” (2018:70) med syfte att bland annat ta fram en strategi för att nå negativa utsläpp efter 2045. Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör på SGI, är utredare och utredningen har tagit namnet ”Den klimatpolitiska vägvalsutredningen”. 
 
Utredningen ska undersöka hur bland annat ökad inbindning av kol i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS) och verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kan och bör bidra till negativa utsläpp. Utredningen ska lämna över sin slutrapport till regeringen senast den 31 januari 2020. Ett trettiotal experter är knutna till utredningen.

Av:  Anders Ådahl och Hanna Tornevall​
 


Publicerad: on 15 maj 2019.