med vätgas i tanken
Den 8 november, på Chalmers Hållbarhetsdag, ger professor David Blekhman sin installationsföreläsning.  Registrera dig via länken i slutet av intervjun. Foto: Literator / Shutterstock.​​​​

Hur kan vätgas bli framtidens bränsle?

Vi står på tröskeln till en transportrevolution med utvecklingen av elektrifierade och autonoma fordon. Men hur är det egentligen med vätgas? Tekniken som har varit en bubblare i mer än 30 år. Är det ett framtidsbränsle för våra transporter? David Blekhman, expert på alternativ och förnybar energi, är kanske den som besvarar dessa frågor bäst. På Chalmers Hållbarhetsdag, fredag 8 november, håller han sin installationsföreläsning som Fulbright Distinguished chair om framtidens hållbara bränsle.
David Blekhman– Precis som Greta är min äldste son 16 år. I den åldern är barn gamla nog för att säga till oss att lämna över jorden i ett oförstört skick. Snabba klimatförändringar, ökat markanvändande och kraftigt utnyttjande av jordens resurser är drivkrafter för att hitta mer humana lösningar. Ett av alternativen vi undersöker för att möta dessa är vätgas, säger David Blekhman, professor vid California State University, Los Angeles. I år har han tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Fulbright Distinguished Chair i alternativ energiteknik. Hans tid på Chalmers finansieras av Fulbright Scholar Program, en organisation som främjar utbyte mellan USA och Sverige.

Maria Grahn, docent och ledare för styrkeområde energi, är värd för David Blekhman och belyser särskilt hans breda nätverk inom akademi och industri och uppskattar hans naturliga förmåga att förklara på ett pedagogiskt sätt:
– Det betyder mycket för Chalmers att ha David här i ett år för att medverka till utbildning och i forskningssamarbeten. Och hans forskning kuggar in i vad många forskare redan gör på Chalmers. Han är en verklig inspiration för mig och för de forskare han har träffat. Jag uppmuntrar alla att delta i installationsföreläsningen på fredag och ta chansen att träffa David, säger hon.
Under sin tid på Chalmers som Fulbright Distinguished chair inom alternativ energiteknik är David Blekhmans förhoppning att etablera nya samarbeten och forskningsprojekt som kan fortsätta även i framtiden.
– Chalmers är en ledande europeisk akademi med ledande forskare inom området. Jag hoppas att mina bidrag kommer att utvidga projekt som redan är under utveckling här. Jag letar efter projekt som resulterar i verklig testning inom området alternativa bränslen, avancerad transport och olika ämnen inom förnybar energi, säger han. 

Vätgas – del av en hållbar framtid

De senaste tio åren har David Blekhmans huvudsakliga fokusområde varit byggandet och driften av California State University, Los Angeles, Hydrogen Research and Fueling Facility. För några år sedan var California State University värd för en liten konferens om Scandinavian Hydrogen Highway. Ända sedan dess ville David Blekhman se det med egna ögon:
– Som en del av mitt projekt på Chalmers planerar jag att besöka och utvärdera prestandan på vätgasstationer i Sverige, Norge och Danmark. Jag ser också fram emot att skapa samarbeten med lokala forskare och industri.

Vätgasforskningen har tidigare främst varit riktad mot lätta transporter som personbilar. Men de elektriska fordonen är mycket konkurrenskraftiga för kort- och medeldistanstransporter och därför utvecklas vätgasdrift nu för tyngre användningsområden, som exempelvis sjöfart och tunga lastbilar, där vätgas ger längre räckvidd och lättare fordon jämfört med batterier.
– Min allmänna uppfattning och förhoppning är att vätgas och elektricitet kommer att samexistera för att driva fordon, ungefär på samma sätt som förhållandet mellan bensin och diesel är idag. Jag tror också att vissa tillämpningar kommer att vara bättre anpassade för vätgas och andra för el.
– Det storskaliga användandet av vätgas är runt hörnet. De senaste tjugo åren har Kalifornien varit pionjärer på området och nu har Japan, Korea, Tyskland och andra snabbt utvecklat sin vätgasinfrastruktur. Flera stationer finns också i Danmark och Norge. Jag hoppas att det inom kort kommer att finnas fler i Sverige, säger David Blekhman.

David Blekhman kommer att bedriva forskning och undervisa vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper läsåret 2019/2020. Han vill tacka sin värd docent Maria Grahn och professor Sonia Yeh för ett varmt mottagande.
– Min erfarenhet på Chalmers är inget mindre än fantastisk. Människor är varma och verkligen intresserade av mitt arbete och delar intressanta möjligheter som jag kan engagera mig i, avslutar han.

Text:  Anders Ryttarson Törneholm, och Ann-Christine Nordin


Föreläsningen är en del i Chalmers Hållbarhetsdag
REGISTRATION (Masterclasses, workshops and Fulbright inaugural lecture) ​​


Program:

​14:30-14:45 Opening, moderator Maria Grahn, Director of Energy Area of Advance

Welcome speech, Stefan Bengtsson, president and CEO

14:45-15:00 Sonia Yeh to speak about the Fulbright Distinguished Chair program and value it has had in her case, her research at Chalmers

15:00-16:00 David Blekhman, Inaugural Lecture, “If you build it, he will come” – Hydrogen Infrastructure

16:00-16:30 Bill Elrick, Director of California Fuel Cell Partnership to speak remotely on Hydrogen Developments in California perspective

16:30 Reception​​


Sidansvarig Publicerad: ti 05 nov 2019.