Solceller
Idag marknadsför företag batterier till solcellsanläggningar, men för den som har solpaneler på sitt tak kan det vara bättre att sälja sitt överskott av el direkt på nätet. ​​​​​

Kopplar batterianvändning till klimatfrågan

​​​En elbil som bara används sporadiskt utan att ersätta fossila transporter, kan ha negativ miljöeffekt, medan en elbil som används mycket och ersätter en fossilbil kan leda till stora miljövinster, skrev forskaren Simon Davidsson Kurland i en debattartikel i Ny teknik.
Till vardags på Chalmers studerar han  bland annat 
hur klimatet påverkas om vi förutom batterier till bilar, också har batterier och storskalig lagring i vårt stationära elnät.​​
Fokus i Ny teknik var på elbilens användning, kopplat till resursåtgången för att producera en ny bil inklusive batterier. Artikeln breddade debatten om elbilen och klimatfrågan. Det gjorde mig nyfiken på författaren.
​​
Simon Davidsson Kurland disputerade på Uppsala universitet med avhandlingen ”Natural resources and sustainable energy”. Det var den första avhandlingen i det nya forskarutbildningsämnet Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper.
Simon Davidsson Kurland 
Avhandlingens fokus är på tillväxthastigheter av förnybar energiteknik och behov av material. 

– Jag tror faktiskt att jag fortfarande är den enda som disputerat inom programmet på Uppsala, säger Simon när vi ses på avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers. 
Kjell Aleklett, professor emeritus i globala energisystem startade forskargruppen Globala energisystem som idag utgör en stor del av forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling i Uppsala. 
– Det var han som bidrog till att begreppet Peak Oil, oljetoppen blev känt i Sverige. Det finns vissa likheter mellan Naturresurser och hållbar utveckling på institutionen för geovetenskaper i Uppsala och Fysisk resursteori på Chalmers.  

Efter Uppsala gick färden till Stanford University i Kalifornien för postdokstudier.
Där samarbetade Simon Davidsson Kurland med Sally Benson, professor i Energy Resources Engineering och co-director of Stanford's Precourt Institute for Energy och Director of the Global Climate and Energy Project (GCEP).

– Hon samordnar energiforskning på Stanford. Nu har vi en gemensam artikel på gång om hur det totala energiutbytet av solceller påverkas av batterier.
Idag marknadsför företag batterier till solcellsanläggningar, men för den som har solpaneler på sitt tak kan det vara bättre att sälja sitt överskott av el direkt på nätet. 

Vår artikel bygger vidare på ett arbete Sally Bensons tidigare postdoks gjort om energy return on investment, EROI. Metoden mäter hur mycket mer energi du får ut från exempelvis solceller jämfört med vad som går åt för att tillverka dem. 

– Jag har försökt applicera detta på ett mer realistiskt case genom att modellera en vanlig installation av solceller på villatak på platser med varierande klimat och räknat på hur batterierna används och när det lönar sig att köpa batterier. Eftersom processen att tillverka batterier är energikrävande, så minskar EROI om den genererade och lagrade elen hade kunnat användas via elnätet.

Det finns studier som pekar på hur mycket energi det går åt att göra batterier.
Simon fokuserar mest på användningen och på hur snabbt det går att skala upp produktionen. En nyckelfråga här är hur mycket och vilka resurser som krävs för att bygga tekniken för att ställa om energisystemet.

Simon började på Chalmers i januari 2018 och har sitt kontor i samma korridor som några av Chalmers namnkunniga forskare när det gäller klimat och energiomställning – Azar, Hedenus, Kåberger, och Sprei. 

Varför har du bytt den amerikanska västkusten till den svenska och Chalmers?
– Jag gillar verkligen tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som den på Fysisk resursteori. Det amerikanska systemet är mer hierarkiskt. Här är det mer fokus på kreativitet och öppenhet, vilket passar mig bättre. 

På chalmers.se skriver du att en del av din forskning handlar om att vägleda beslutsfattare mot minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar utveckling.
– Det var något jag lärde mig i USA. Sally Benson ville verkligen att det vi gjorde skulle användas som underlag till beslut, och det är en av sakerna som lockade hit mig. Här är verkligen folk engagerade i debatten och sätter ribban högt när det gäller diskussionen kring energiutvecklingen. 

Vad fokuserar du på under din postdokperiod?
– Mycket handlar om olika material till batterier, som kobolt och litium. En av frågorna handlar om det är möjligt att skala upp produktionen, och hur mycket klimatet påverkas om vi förutom batterier till bilar, också har batterier och storskalig lagring i vårt stationära elnät. Jag kommer också att arbeta i ett projekt, kopplat till minskade utsläpp inom framförallt transportsektorn, inom Mistra Carbon Exit tillsammans med klimatforskaren Daniel Johansson och transportforskaren Sonia Yeh. 

Av: Ann-Christine Nordin, foto: Christian Löwhagen​

I ”SDG Christmas Calender 2018" på webben, presenterar Göteborgs centrum för hållbar utveckling varje dag ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Lyssna på Simon Davidsson Kurland när han berättar om mål nummer 7: Hållbar energi för alla.
Relaterat:


Publicerad: to 13 dec 2018.