testanläggning koldioxidinfångning Preem CCS
​Testanläggningen i Lysekil. Foto: Patrik Olsson​​​​​​​

Sveriges största testanläggning för CO2-infångning startar

​Den 26 maj startade Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan analyseras – från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp. 
– Detta är ett viktigt projekt för att testa CCS-tekniken i lite större skala. Chalmers medverkan handlar om att studera hur tekniken som testas skulle kunna skalas upp. Tillsammans med forskning inom andra projekt tror vi att det här ger en viktig pusselbit till hur svensk industri kan möta våra klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045, säger Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers.

Testanläggningen ska under 2020 fånga in koldioxid från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är en viktig komponent för att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå Sveriges klimatmål. För Preem är detta en betydelsefull pusselbit för att minska koldioxidutsläppen och att bli klimatneutralt till år 2045. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara i drift senast 2025.

Själva lagringen av koldioxiden planeras att ske i Norge, som ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring än Sverige.


Pro
jektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska forsknings- och utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.RELATERAT
Läs mer om projektet i pressmeddelandet från Preem


Sidansvarig Publicerad: ti 23 nov 2021.