CIIST Ny kurs.

Transformativ innovationspolitik i praktiken

NY KURS 2021-2022: Praktikernära och nätverksbyggande kompetensutveckling för strategisk programutveckling.
MÅLGRUPP: Ansvariga för strategisk programutveckling och verksamhetsutveckling vid nationella myndigheter, departement och regioner med ett tydligt omställningsuppdrag.​

​INTRODUKTION
Utvecklingen av samhället mot ökad ekologisk och social hållbarhet kommer att kräva radikala förändringar i grundläggande sociala och tekniska system på regional, nationell och global nivå. En sådan utveckling innefattar små och stegvisa förändringar i kombination med radikala och storskaliga förändringar. Dessa omställningsprocesser (“sustainability transitions”) öppnar för industriell förnyelse och hållbar ekonomisk framgång för dem som bidrar till globala lösningar, samtidigt som de riskerar att slå undan benen på företag, regioner och länder som inte hinner med i utvecklingen.

Omställning mot hållbarhet förändrar därmed förutsättningarna för innovationspolitiken. Det är inte längre tillräckligt att “bara” stimulera innovation, utan en ny riktning behöver stakas ut i kombination med god systemförståelse. En ny “transformativ” innovationspolitik kräver kompletterande verktyg och en förnyad praktik i regioner och på nationella myndigheter och departement. För att förstå, hantera och fullt ut utnyttja denna förändring krävs ny kunskap och ett gemensamt språk kring innovation och hållbar omställning, forum för diskussion, samarbete och koordinering mellan myndigheter, departement och regionala omställningsaktörer samt en ökad förståelse för hur olika typer av insatser kompletterar, överlappar eller i värsta fall motarbetar varandra.

Chalmers initiativ för innovation och hållbarhetsomställningar (CIIST) och Vinnovas kunskapsplattform för transformativ innovationspolitik (STIPP) erbjuder en praktikernära och nätverksbyggande kurs där ansvariga för strategisk programutveckling och -utvärdering vid departement, myndigheter och regioner får möjlighet att utveckla sina kunskaper om transformativ innovationspolitik i praktiken. Kursen är framtagen i dialog med Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket och Trafikverket.

LÄRANDEMÅL
Stärka handläggare och analytikers förmåga att:
 • förstå vad ett transformativt perspektiv på innovationspolitik innebär och hur det skiljer sig från andra etablerade perspektiv;
 • analysera sin egen roll och sina innovationspolitiska verktyg i relation till andra aktörers roller och verktyg i ett regionalt, nationellt och globalt sammanhang;
 • vidareutveckla olika innovationspolitiska verktyg och anpassa dem till transformativa mål; samt
 • initiera, genomföra och utvärdera program, strategiska planer och olika typer av verktyg i syfte att understödja en transformativ agenda.

ORGANISATION
Kursen tar utgångspunkt i (a) etablerade teorier och metoder för hållbar omställning för att bygga kunskap och förståelse, (b) deltagarnas erfarenhet och praktik för att förankra lärandet i ett aktuellt sammanhang, samt (c) reflektion över sin egen roll och verksamhet med fokus på förutsättningar att utveckla, testa och utvärdera nya syn- och arbetssätt.
En personlig projektuppgift, en fallstudie av en specifik omställning eller omställningsproblematik, som deltagarna själva ansvarar för att föra in löper som en röd tråd genom kursen.

PROJEKTUPPGIFT
 • Utifrån ett transformativt perspektiv utforma, föreslå eller utvärdera ett program, en strategisk plan, ett verktyg eller en process med koppling till den egna verksamheten: historiskt, pågående eller framtida.
 • Idealt så skall det finnas ett upplevt utvecklingsbehov eller en utmaning kopplat till uppgiften som grundar sig i deltagarens eller organisationens egen verksamhet.
 • Projektuppgiften kan genomföras i grupp eller enskilt och deltagaren kommer att få coaching av kursledare samt andra deltagare för vidare och mer djupgående diskussioner.

KURSLEDARE
 • ANNA BERGEK, Chalmers, Professor i Innovationssystem och teknikpolitik
 • HANS HELLSMARK, Chalmers, Docent i Innovation och hållbar omställning 
 • JOHN HOLMBERG, Chalmers, Professor i Fysisk resursteori
 • JOHAN HOLMÉN, Chalmers, Post-doc, Ledarskap och Lärande. 
 • BJÖRN SANDÉN, Chalmers, Professor i Innovation och hållbarhet

MÅLGRUPP
 • Ansvariga för strategisk programutveckling och verksamhetsutveckling vid nationella myndigheter, departement och regioner med ett tydligt omställningsuppdrag.
 • Antal: 25 platser.
 • Språk: Svenska, med enstaka engelska inslag från inbjudna experter.

TID, PLATS & UPPLÄGG
2021: 
 • 1 december – Introduktion och uppstart (Heldag, Göteborg)
2022:
 • ​14 januari – Casestudier: Presentation och formering av grupper (Halvdag, Digitalt)
 • 9 februari – Fördjupning: Teorier, metoder och ramverk för en hållbar omställning
 • 9 mars – Tillämpa 1: Navigera, styra och leda hållbar omställning
 • 6 april – Tillämpa 2: Navigera, styra och leda hållbar omställning
 • 3 maj – Utvärdering av insatser med transformativ ambition
 • 2 juni – Avslut
Göteborg, Johanneberg Science Park samt över zoom. Beroende på Corona-läget så siktar vi på att 3-4 träffar sker i Göteborg och övriga över zoom. 


INFORMATION OCH ANMÄLAN
 • Kursen är avgiftsfri.
 • Endast logi och kost utanför schemalagd tid tillkommer.
 • Utebliven närvaro faktureras.
 • Sista dag för anmälan är 15 oktober.

Skicka din anmälan till: 
Telefon: 031-772 8160Sidansvarig Publicerad: on 01 sep 2021.