Sonia Yeh
​Sonia Yeh forskningsområden innefattar alternativa transportbränslen, konsumentbeteende och rörlighet i städerna samt arbete med hållbarhetsstandarder. Hennes forskning har gjort henne till en internationellt erkänd expert inom energiekonomi och modellering av energisystem. Foto: Anna-Lena Lundqvist.​​

Sonia Yeh vice styrkeområdesledare för Energi

– Jag är tacksam att Sonia Yeh åtagit sig att delta i ledningen av styrkeområdet. Som styrkeområdesledare kommer vi också ha stöd av Anders Hellman och Cecilia Geijer som kompletterar våra kompetenser, säger Tomas Kåberger, ledare för Chalmers styrkeområde Energi.
Sonia Yeh, professor i energi- och transportsystem på Chalmers, ersätter Anders Ådahl, på styrkeområde Energi, då han gått vidare till nya uppdrag för bland annat Chalmers stiftelse.
Sonia Yeh, vad lockade dig med det här uppdraget?
​– Jag har sedan en tid övervägt på att engagera mig mer med central strategisk planering på Chalmers. Och det här uppdraget ser ut att innebära en bra balans mellan ökat ansvar och nya erfarenheter. Så jag är väldigt glad över att ta mig an uppdraget och ser verkligen fram emot att under de kommande tre åren få arbeta med ledningsgruppen för att styra ett av Chalmers största forskningsområden.

Vad ser du som din viktigaste uppgift? 
​– Först och främst är en av de viktigaste uppgifterna som vice att stödja styrkeområdesledarens visioner och strategier. Utöver det hoppas jag att min erfarenhet från att forska, leda forskningsprogram och verka inom offentlig sektor kan bidra till nya perspektiv för att komplettera och höja den redan mycket höga nivån vad gäller akademisk excellens på Chalmers, säger Sonia Yeh.

Sonia Yeh har sin tjänst vid institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap på Chalmers. Hennes forskningsområden innefattar alternativa transportbränslen, konsumentbeteende och rörlighet i städerna samt arbete med hållbarhetsstandarder. Hennes forskning har gjort henne till en internationellt erkänd expert inom energiekonomi och modellering av energisystem.
Bland annat ledde hon ett stort samarbetsprojekt med universitet i Kalifornien för att ta fram råd till de amerikanska staterna Kalifornien och Oregon, samt British Columbia i Kanada, kring design och genomförande av marknadsbaserade policys med målet att minska utsläpp av växthusgaser från transportsektorn.
Sonia Yeh kom hon till Chalmers som Adlebertskas gästprofessor 2015, hon har också tilldelats US Fulbright ämnesföreträdarprofessur i Alternativ energiteknik, där hon har en viktig roll i att underhålla och utveckla utbytet av forskning kring transport mellan USA och Sverige, samt övriga Europa.

Cecilia Geijer​– ​Som ny senior rådgivare ser jag fram emot att få en större inblick i strukturen och hanteringen av styrkeområde Energi. Det pågår massor av spännande energiforskning på Chalmers, och jag hoppas kunna bidra till ledningsgruppen med kunskap om mikrobiell omvandling av biomassa till produkter för en cirkulär bioekonomi, säger Cecilia Geijer.

Cecilia Geijer är forskarassistent på avdelningen för Industriell Bioteknik vid institutionen Biologi och Bioteknik.
Hennes forskningsfokus är att utveckla jäststammar som effektivt kan jäsa allt socker i lignocellulosa till hållbara biobränslen och biokemikalier i ett framtida bioraffinaderi.
 För att förstå hur jäst bäst tar upp och metaboliserar olika sockerarter arbetar hon både med industriella stammar av modellorganismen S. cerevisiae liksom icke-konventionella jästarter med intressanta bioteknologiska egenskaper.
Cecilia Geijer och hennes forskargrupp använder den nobelprisbelönade CRISPR-Cas9-tekniken för att förse bagerijästen med gener från andra organismer, vilket möjliggör jäsning också av andra sockerarter från växtbiomassa och breddar jästens användningsområden.

Sidansvarig Publicerad: fr 22 okt 2021.