Ny profilledare för Hållbara fordonsteknologier
Selma Brynolf är profilledare för Hållbara fordonsteknologier inom Chalmers styrkeområden Transport och Energi.

Selma Brynolf: Profilledare för Hållbara fordonsteknologier

​Hon forskar i framtida bränslen och tror att vi behöver ändra vår syn på transporter. Selma Brynolf är profilledare för Hållbara fordonsteknologier inom Chalmers styrkeområden Transport och Energi.
– Det är ett spännande uppdrag och jag ser fram emot att få lära mig mer om all forskning kring transport och hållbara fordon som bedrivs på Chalmers och GU. 

Som post-doc på institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers har Selma Brynolf bland annat utvärderat sjöfartsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och arbetat med modellering av energisystem. Från hösten 2017 leder hon även profilen Hållbara fordonsteknologier som delas mellan styrkeområdena Transport och Energi. Hon kommer arbeta tillsammans med Anders Nordelöf, som fortsätter sitt uppdrag som vice profilledare.

– Just nu arbetar jag med två huvudfrågor, berättar Selma Brynolf. Dels utvärdering av möjliga framtida bränslen och framdrivningstekniker för sjöfarten, dels vilken roll bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el kan ha i transportsektorn.

Maria Grahn, som tidigare varit ansvarig för profilen Hållbara fordonsteknologier, är nu ledare för Chalmers styrkeområde Energi och lämnar därför över ledarskapet för profilområdet. 

– Jag är glad och stolt över att kunna presentera ett nytt och starkt ledarskap för Hållbara fordonsteknologier. Det känns bra att lämna över till just Selma Brynolf och Anders Nordelöf, jag är säker på att arbetet nu fortsätter på bästa sätt.

Selma poängterar att en viktig och utmanande del inom området hållbara fordon är att hitta hållbara lösningar för alla transportslag.​ Hon menar att elektrifiering är en möjlighet inom många delar av transportsektorn, inte bara för bilar, och att det är väldigt spännande att följa utvecklingen. 

– Men det finns många fler områden som behöver utvecklas. Jag tror också att vi behöver tänka nytt och ändra vår syn på transporter generellt och den nytta de ger oss. Jag hoppas kunna bidra till en lite mer hållbar transportsektor.
​​
Text: Julia Jansson och Emilia Lundgren

Publicerad: to 31 maj 2018.