Electricity
I samverkan med ABB  växer nya idéer fram till forskning och utbildning. Foto:  Johannes Plenio - Pixabay

Långsiktighet en nyckel till lyckade samarbeten

​Det tar tid att bygga förtroende och få samarbeten att växa. När det gäller akademin och industrin behöver man också dela samma vetenskapliga ambitioner. Långsiktighet är därför en hörnsten i Chalmers strategiska samarbetsavtal med näringsliv och myndigheter.
​​Även om samarbeten mellan två parter växer och fördjupas med tiden finns ett stort värde i om det redan från start finns upparbetade personliga kontakter och samarbeten att bygga vidare på. När det gäller Chalmers samarbete med ABB är Massimo Bongiorno och Jan Svensson ett exempel på det.

Massimo Bongiorno– En adjungerad professor är enbart här under begränsad tid och då på deltid, så för att uträtta något måste vi fungera bra tillsammans. Därför är det viktigt att ABB låter mig få möjlighet att påverka vem jag ska samarbeta med, säger Massimo Bongiorno, biträdande professor vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers.  
Han talar om Jan Svensson som är en av fem adjungerade professorer från ABB på Chalmers. 
Massimo tog sin civilingenjörsexamen i elektronik vid universitetet i Palermo, Italien 2002. När han senare disputerade på Chalmers var Jan Svensson hans handledare. Så samarbetet har fortsatt och numera känner de varandra utan och innan.

Sedan hösten 2018, tjugo år efter disputationen i elkraftsteknik på Chalmers, är Jan Svensson tillbaka som adjungerad professor. När han lämnade Chalmers för ABB hade han även med sig en docenttitel i kappsäcken.
– På ABB har jag arbetat med kraftteknik, med energiöverföring, energilagring, förnyelsebar energiproduktion och stabilitet i elnätet.  Jag har också varit programansvarig för ett forskningsområde inom Corporate Research, säger Jan Svensson, som numera är senior principal scientist på ABB Corporate Research.

Jan Svensson adjungerad professor från ABB
– Det Massimo och jag har fokus på nu är omriktare kopplade till elnätet. Den omvandlar likström till växelström, oftast mellan vindkraft och elnätet, eller solkraft och elnätet. Globalt ökar vind- och solenergi samtidigt som kolkraften fasas ut. Detta innebär stora förändringar för elnätet. Det gör att stabiliteten blir lidande med risken att elnätet får så kallade blackouter. Då kan det bli svart som i London tidigare i år, säger Jan Svensson. 

I augusti drabbades den brittiska huvudstaden och de omgivande områdena av ett gigantiskt strömavbrott och blev helt utan elektricitet efter att produktionen från vindkraftsel och naturgas drastiskt minskade. Elnätet fick ett effektunderskott och nätfrekvensen blev för låg och laster, såsom London, fick kopplas bort. 
Två av de stora forskningsansökningar Jan Svensson och Massimo Bongiorno har inne bygger på elnätskollapser, blackouter. Det handlar om integrationen av förnyelsebar energi.

Teknik och innovation spelar en avgörande roll för ABB. Företaget har sju forskningscenter globalt, mer än 100 universitetssamarbeten samt 8 500 forskare över hela världen. I Sverige samverkar ABB speciellt med fem strategiskt utvalda universitet: KTH, Uppsala, Chalmers, Linköping och Mälardalens högskola.

När det kommer till Chalmers och forskargruppen Massimo leder är det viktigt att ha kontakt med en fysisk person. Jan Svensson är dessutom en dörröppnare mellan ABB och Chalmers. 

– Via Jan når vi och får kännedom om de kompetenser som företaget har. När det gäller mig är jag lite ensam inom mitt forskningsområde på Chalmers. Så när vi träffas är det vi två och en tom white board. Tillsammans bollar vi idéer till olika forskningsansökningar och utlysningar. Vi försöker komma på nya försöksområden och bygga strategier för forskargruppen här på Chalmers. Sedan när vi får in doktorander ska de handledas, berättar Massimo Bongiorno. 

Jan Svensson säger att samarbetet ger honom möjligheten att påverka forskningsinriktningen på Chalmers.
 – Detta är spännande. Dessutom utvecklas jag själv. Informationen och kunskapen jag får förmedlas till mina kollegor på ABB. Jag har möjlighet att träffa doktorander, studenter och berätta om hur bra ABB är. Så vårt samarbete leder även till rekrytering av framtida medarbetare. Jag har också en industriell erfarenhet som oftast saknas på universiteten, vilken jag kan förmedla. Det hela är en winwin-situation.                                                                                                                                                                                                                                     
En annan fördel för Jan Svensson och ABB är att det finns en väldig bred och djup kompetens på Chalmers inom andra områden än det egna. 
Artificiell intelligens och kommunikationsteknik får allt större betydelse, även för vårt elnät. Jan Svensson har stora förhoppningar på 5G-nätet där bandbredden ökas avsevärt mot dagens 4G. Det gör att man kan använda nätet till fler och andra saker än idag. Ett exempel är kommunikation mellan olika enheter i ett elnät för att styra nätet på ett bättre sätt, och därigenom undvika blackouter. Det traditionella elnätet har mycket kolkraft globalt men med allt mer förnyelsebar el kommer det att krävas en stor omställning inom hela elnätet. Här kan 5G spela in.

När det gäller forskningsprojekt har Massimo och Jan haft en masterstudent som arbetat med machine learning. I ett annat arbetar en PostDoc med kommunikationen i ett elnät. Målet är att karakterisera nätet och skicka informationen till en omriktare för att styra elnätet på ett bättre sätt.
Styrkeområde Energi och ABB har ett långsiktigt samarbetsavtal på högsta nivå. Via det skapas en plattform där alla satsningarna koordineras och ges mervärden för båda parter. Det gör även insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

– Idag är utmaningarna inom elområdet stora och komplexa. Så vi ser med tillförsikt på att samarbetet mellan ABB och Chalmers har fördjupats sedan 2013. För närvarande har vi fem adjungerade professorer. Vår samverkan ger också våra studenter möjlighet till både examensarbeten och sommarpraktikplatser på ABB, säger Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare Energi, med speciellt ansvar för externa relationer inom energiområdet.

Relaterat:
Läs mer om samarbetet mellan Chalmers och ABB

Text: Ann-Christine Nordin. 
Fotograf: Oscar Mattsson (övre fotot på Massimo Bongiorno) respektive Jan Carlsson (nedre fotot på Jan Svensson)

​​

Sidansvarig Publicerad: to 21 nov 2019.