Filip Johnsson Foto: Carolina Svensson
​Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers. Foto: Carolina Svensson 

Ny klimatrapport pekar ut kolet som största hotet

​Kolet, inte oljan, är den största faran för klimatet. Därför är det nödvändigt att det stannar i marken, och att Kina blir av med sitt kolberoende. Det menar nio svenska forskare i Konjunkturrådets nya klimatrapport, däribland chalmersprofessorn Filip Johnsson. Rapporten pekar på ett antal förslag som skulle förbättra klimatarbetet.
Kan man förenklat kunna säga att allt är Kinas fel och exempelvis inte Norges som plockar upp olja?
– Nej absolut inte. Dels är det viktigt att Sverige och Europa kan gå före och visa vägen. I rapporten pekar vi på det viktiga med att göra det, men att det då kräver att vi satsar på tekniker och åtgärder som är skalbara. Sedan har vi också ansvar för en del av Kinas utsläpp. Mycket av det vi konsumerar tillverkas i Kina. Här finns en balans i att – som vi tar upp i rapporten – skapa så kallade klimatklubbar som sätter en avgift på varor med högre klimatavtryck än de som tillverkas i Sverige och Europa. Samtidigt förutsätter detta naturligtvis att vi själva går före för att själva minska vårt klimatavtryck, säger Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers.

Ett annat förslag handlar om att det inte räcker med att subventionera grön energi för att minska utsläppen, fossila bränslen finns ändå kvar. Filip Johnsson anser att det viktiga här är att koldioxidutsläpp prissätts. Det kan ske på olika sätt antingen indirekt i form av att det ställs krav vid upphandlingar på koldioxidsnåla produkter eller direkt i form av en skatt på koldioxid. 
– Rapporten visar att ett globalt ganska lågt pris – mycket lägre än den svenska koldioxidskatten – skulle få en stor effekt på utsläppen. Så vi föreslår är att man bör verka för ett globalt minimipris på koldioxidutsläpp. 

I rapporten går det också att läsa att det främsta målet med svensk klimatpolitik bör vara att agera för en minskning av de globala utsläppen. Här avses att Sverige bör gå före i bemärkelsen att satsa på tekniker och styrmedel som är skalbara och som övriga världen kan ta efter.
– I rapporten pekar vi på att om man avskiljer och lagrar utsläppen från 27 svenska anläggningar med så kallad CCS-teknik skulle motsvarande hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp kunna tas bort till en kostnad i paritet med den svenska koldioxidskatten. CCS-tekniken, och inte minst tillämpad på biogena utsläpp, är en teknik där Sverige, i samarbete med Norge när det gäller lagringen av koldioxiden, kan gå före, säger Filip Johnsson. 
Mer information:
Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat är författad av forskare från olika områden som nationalekonomi, juridik, naturvetenskap. Rapporten släpptes den 15 januari, samtliga förslag, och hela rapporten, går att läsa hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). 

Forskarna bakom rapporten ha
 har bland annat  skrivit på DN Debatt:


SNS konjukturråd 2020
SNS Konjunkturråd 2020:
John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och nytillträdd tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Åsa Romson, jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet

 
Text: Ann-Christine Nordin,
Foto på medlemmarna i Konjukturrådet: Allan Seppa SNS

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.