Ny handlingsplan säter näaturen i centrum för ekonomin
​Handlingsplanen "Action Plan to Create a Circular Bioeconomy of Wellbeing” är författad av ett internationellt tvärvetenskapligt team. Foto: Alain Audet Pixabay.​​​

Ny handlingsplan sätter naturen i centrum

​I en ny studie publicerad av European Forest Institute presenteras en handlingsplan för övergången till en cirkulär bioekonomi, där naturen och människans välfärd sätts i centrum.
Göran Berndes– Vägen bort från fossilsamhället beskrivs ibland som en övergång till att exploatera andra icke-fossila resurser och i övrigt köra på i samma riktning som förut. Handlingsplanen lyfter fram ett annat synsätt. Som kontrast till den linjära fossilbaserade ekonomin så beskriver rapporten en cirkulär bioekonomi som ger utrymme för biologisk mångfald och friska ekosystem och som syftar till välbefinnande för samhället i stort, säger Göran Berndes. professor i biomassa och markanvändning, vid avdelningen för fysisk resursteori, som är en av författarna bakom studien. 

Handlingsplanen "Action Plan to Create a Circular Bioeconomy of Wellbeing” finns tillgänglig för nedladdning hos European Forest Institute.Författarna bakom studien:
Palahí, M., Pantsar, M., Costanza, R., Kubiszewski, I., Potočnik, J., Stuchtey, M., Nasi, R., Lovins, H., Giovannini, E., Fioramonti, L., Dixson-Declève, S., McGlade, J., Pickett, K., Wilkinson, R., Holmgren, J., Trebeck, K., Wallis, S., Ramage, M., Berndes, G., Akinnifesi, F.K., Ragnarsdóttir, K.V., Muys, B., Safonov, G., Nobre, A.D., Nobre, C., Ibañez, D., Wijkman, A., Snape, J., Bas, L. 2020. Investing in Nature as the true engine of our economy: A 10-point Action Plan for a Circular Bioeconomy of Wellbeing. Knowledge to Action 02, European Forest Institute. 


The European Forest Institute (EFI) är en oberoende internationell vetenskapsorganisation som genererar, kopplar samman och förmedlar kunskap i gränssnittet mellan vetenskap och politik. EFI har 29 medlemsländer som har ratificerat konventionen och cirka 120 medlemsorganisationer i 38 länder som arbetar inom olika forskningsområden.Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.