Syntolkat: Panelmedlemmar och presentatörer svarar på publikens frågor
​Lunchseminariets panel och presentatörer svarar på publikens frågor.

"Electricity & Biofuels – do we need both?" bjöd på bred och varierad kunskap och dialog

​Styrkeområdena Energi & Transport lunchseminariium ihop med RISE, levererade väl insatta presentationer, en laddad diskussion om föredragna bränslealternativ men också en påtaglig samstämmighet om behovet av flera alternativ.

​Torsdagen den 26 april 2018 samlades presentatörer och panelmedlemmar från Chalmers och RISE till ett lunchseminarium för att diskutera olika vägval för framtidens bränslen. Presentatörer var Maria Grahn, Chalmers Styrkeområde Energi, och Patrik Klinbom från RISE, och i panelen deltog Frances Sprei och Jonas Sjöblom från Chalmers ihop med Karin Pettersson och Markus Norström från RISE.


Flera olika alternativ till framtida bränslen presenterades och diskuterades, och en viss preferensinrikting kunde skönjas hos olika medverkande. Uppslutningen av deltagare var stor och intresset blev tydligt vid den mycket aktiva frågestunden efter presentationer och paneldebatt. Skillnader i föredragna bränsleval uttrycktes och diskussionen blev ibland till och med laddad. Men när det kom till frågan om vi skulle kunna klara oss med ett framtida bränslealternativ uppvisades en påtaglig konsensus. Att endast ett bränslealternativ kan visa sig mycket svårt att genomföra konstaterades med samstämmighet, och seminariet samlade sig istället ganska enhälligt runt behovet av två eller flera olika framtida alternativ.

  

Från vänster till höger: Markus Norström, RISE,
Jonas Sjöblom, Maria Grahn och Frances Sprei, Chalmers, Johanna Mossberg och Patrik Klintbom, RISE, Selma Brynolf, Chalmers samt Karin Pettersson, RISE.

 
Agenda »

Presentationsmaterial:
Maria Grahn: The role of biofuels, electrofuels and electricity in the transformation of the transport sector. »
Patrik Klintbom: Electricity and Biofuels -- Synergies and competition »

Publicerad: må 21 maj 2018.