Hydrogen Energy Transports
r samhället ställer om från fossil energi, lär vätgas bli en nyckelspelare. Gasen är ett rent bränsle; om den används i en bränslecell för att producera elektricitet, blir vatten den enda restprodukten. Men när vätgas blandas med luft är den mycket lättantändlig. Läckage måste upptäckas snabbt, och i framtiden kommer behovet av vätgassensorer att öka enormt.​ Illustration: akitada31, Pixabay ​.

Kunskap om korn i nanoskala kan bidra till grön energi

Christoph Langhammer utforskar gränser. Men det är inte yttre gränser, utan inre – inuti de nanopartiklar som han bygger för att skapa snabba och känsliga vätgassensorer. I gränsområdena beter sig materialen annorlunda. Det vill han utnyttja för att förbättra partiklarna.
​– Det sista året har intresset för vätgas accelererat lavinartat inte minst inom EU, och allt fler börjar förstå att dagens vätgassensorer inte är bra nog – och att de kommer att behövas överallt, säger Christoph Langhammer, professor i kemisk fysik vid Chalmers och Wallenberg Academy Fellow 2016.

Läs den intressanta intervjun med Christoff Langhammer på kaw.wallenberg.org


Sidansvarig Publicerad: fr 23 jul 2021.