Kåberger expert i Klimaträttsutredningen

Tomas Kåberger är en av tio experter som miljö- och klimatminister Per Bolund  förordnat till Klimaträttsutredningen (M 2019:05).
Uppdraget gäller från och med den 15 april 2021 och längst fram till den 15 maj 2022.
Tomas KåbergerHär är samtliga experter som fått förordnande i Klimaträttsutredningen:
  • ​Li Axrup, miljörättsjurist, Svenska kraftnät
  • Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, Sveriges kommuner och landsting
  • Karolina Isaksson, docent, KTH
  • Magnus Jacobsson, enhetschef, Boverket
  • Rikard Janson, chefsjurist, Energimyndigheten
  • Håkan Johansson, senior sakkunnig klimat
  • Tomas KåbergerAffiliate Professor of Industrial Energy Policy, Chalmers, Member of the Royal Swedish Academy of Engineering Science.
  • Marie Malmenius, utredare, Transportstyrelsen
  • Daniel Norstedt, avdelningschef, Energimarknadsinspektionen​
  • Erik Särnholm,verksamhetsledare, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning,

RELATERAT:
Miljödepartementet

Sidansvarig Publicerad: on 19 maj 2021.