molecule
​Atommolekyl. Foto :Sergey Nivens/Shutterstock​​​

Har ny kärnkraft tekniska och ekonomiska förutsättningar att möta klimatutmaningen?

​Här är inspelningen av webbinariet: Har ny kärnkraft tekniska och ekonomiska förutsättningar att möta klimatutmaningen? Webbinariet hölls den 7 december, 2020. Arrangör: Chalmers styrkeområde Energi. I panelen medverkade kärnkraftsforskare och energisystemforskare, vi fick också inspel från politiken och näringslivet. Allt i syfte att förstå den komplexa frågan om ny kärnkraft lite bättre.
Ta del av webbinariet på play.chalmers.se

Info om webbinariet:
Kärnkraften, som idag gör en stor del av jobbet för att vi i Sverige ska ha tillgång på el, är energisystemets vattendelare. Alltsedan Barsebäck startade på 70-talet har tekniken varit en het potatis på den politiska agendan. Det här seminariet handlar inte om att vara för eller emot kärnkraft. Ambitionen är att belysa frågan om kärnkraft ur flera perspektiv.

​Forskningen har lett till nya idéer för framtida kärnkraftskoncept. 
Hur ser forskarnas vision ut om framtidens kärnkraft?  Och hur står sig ny kärnkraft i relation till exempelvis nyinvestering i vindkraft? Med tanke på klimatutmaningen – under vilka förutsättningar skulle ny kärnkraft kunna ha en plats i ett (svenskt) energisystem? Det finns också frågetecken kring om det är lönsamt att investera i ny kärnkraft.

Program:
 • Moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi. 
Talare:
 • Generation IV kärnkraft, vad är det och var är vi? Christian Ekberg, professor i kärnkemi, Chalmers.
 • S och stora reaktorer, teknikläget idag. Janne Wallenius, professor i reaktorfysik, KTH.
 • Framtidens kärnkraft - en fråga om tid, pengar och alternativ. Fredrik Hedenus, senior forskare, fysisk resursteori, Chalmers.
Moderatorledd paneldiskussion:
 • Moderator Anders Ådahl.
 • Ingrid Bonde, avgående ordföranden för Klimatpolitiska rådet.
 • Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och KD:s energipolitiska talesperson.
 • Lisa Göransson, Forskarassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
 • Staffan Qvist, PHD i kärnteknik, Qvist Consulting Limited.

  Ta del av webbinariet på play.chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.