Europe by night photo by Nasa
​Europa upplyst på natten. Foto: Nasa/Shutterstock

Ska bidra till energiutvecklingen i EU

​Tomas Kåberger beskrivs som en brobyggare mellan akademi, stat, miljöorganisationer och företag. Nu lämnar han Chalmers för fjärde gången, och börjar på InnoEnergy, som bland annat har uppdraget att vara med och utforma EU:s batteristrategi.
Förra året producerades 55 procent av världens litiumjon-batterier i Kina, enligt Bloomberg. Fram till år 2021 väntas Kinas andel ha ökat till 65 procent. I Bloombergs sammanställning har Europa ingen egen kategori i utan lyder under ”övriga världen”, detta samtidigt som bilindustrin ställer om och satsar på elbilar.

Tomas Kåberger– InnoEnergy är en organisation bestående av såväl privata som offentliga aktörer inom EU. Nu vill den expandera. Utvecklingen av hållbar lönsam energiteknik går fort i Asien. I min nya roll blir det möjligheter att bidra till att industrialisera förnybar energi och batteriteknik i Europa, säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers och tillträdande Industrial Growth Executive på InnoEnergy.

Ömsesidig förståelse ​
I sin kappsäck från Chalmers har han sedan tidigare med sig en vetenskaplig attityd och förmåga att räkna. Nu när Tomas Kåberger lämnar högskolan och Styrkeområde energi så handlar det om erfarenheter av hur bra samspel mellan forskning och industri kan bli när man byggt ömsesidig förståelse och förtroende.  

Tomas Kåberger har påpekat att han tycker att det varit nyttigt att byta perspektiv under karriären och väldigt bra att ha ett vetenskapligt tankesätt inom industrin och inom myndighetsvärlden, och tvärtom är det väldigt bra att i forskarvärlden ha kännedom om vilka frågeställningar som är relevanta.  
– En del personer tror att det är något paradoxalt att både ha ett miljömål och ett industriellt ekonomiskt mål, men så är det ju inte. Jag är särskilt förtjust i att kombinera de olika målen, påpekade Kåberger i en intervju för några år sedan.

 Men helt försvinner han inte.
– Jag har fått en mindre position som affilierad professor för att kunna följa ett par doktorander som avhandlar styrmedelseffektivitet respektive ekonomiska motiv bakom styrmedel till dess de är färdiga.
Han ska också fortsätta leda Styrkeområde energis industriråd. Häromdagen träffades rådet på Öckerö för att diskutera vindkraft – teknik och integration. På mötet medverkade forskare från Chalmers och representanter från Stora Enso, ABB, Volvo Trucks, EY och OX2.
Vad har varit det roligaste under din tid som styrkeområdesledare?
– Att se resultat när man lyckas koppla ihop forskare som tidigare inte mötts, eller forskare med människor utanför Chalmers som verkligen är intresserade av resultaten. 

Var kommer du att ha din huvudsakliga plattform?
– Det blir väl också i framtiden ett pinsamt koldioxidproducerande flygplan mellan Asien och Europa. Jag fortsätter ju mina uppdrag i Japan och Kina.

Svaret ter sig kanske udda. Men ändå inte.
När jag frågar forskare och lärare om Tomas Kåberger så är rörelse ett ord som återkommer, och en förmåga att placera sig strategiskt för att göra mest nytta för energiutvecklingen. Så han har växlat mellan akademin, myndigheter och näringsliv under hela sin karriär. Det innebär resdagar. Förutom sitt uppdrag som styrkeområdesledare på SO Energi är Kåberger engagerad i energi- och klimatfrågan runt om i världen. 

Här hemma är han ledamot i Klimatpolitiska rådet, som varje år ska lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider, och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen. 2011 hoppade han av jobbet som generaldirektör för Energimyndigheten för att axla rollen som ordförande för japanska Renewable Energy Institute, vars mål är att få fram förnybara energikällor i Japan. Han sitter även med i rådet för Climate KIC, Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare i Kina för Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization. Förutom detta är han rådgivare för Vasa Universitet i Finland.

Så agendan är fullspäckad. Vad är drivkraften? 
– En gammal ambition att rädda världen genom att förbättra energisystemet, en nästan lika gammal insikt att det bara går om man har roligt, och en förhoppning om att det också skall ge inkomster.

Du är kanske den ende som slutat på Chalmers fyra gånger, törs man gissa på att du kommer tillbaka för ett större uppdrag?
– Jag hoppas fortsätta bidra till Chalmers utveckling på något sätt, och jag kanske hinner återvända en gång till innan jag går i pension.

Nu när du lämnar. Har du något råd till oss på SO Energi?
– Byråkratisera så lite som möjligt, lita på forskarna och ge dem tid att forska.

Tomas Kåberger tillträder sin tjänst på InnoEnergy den 1 december 2018​.

Text: Ann-Christine Nordin, Foto: Christian Löwhagen

Om InnoEnergy
InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som arbetar på uppdrag av EU med att utveckla entreprenörer och etablerade företag som vill introducera nya lösningar och produkter inom hållbar energi. Företaget bistår med stödtjänster som finansiering, affärsstrategier, utbildning och kontakter med sitt nätverk av 380+ partners i hela EU. InnoEnergy finansieras av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

RELATERAT:
InnoEnergy


Publicerad: on 21 nov 2018.