Hallå där Helene Ahlborg...

... forskarassistent vid avdelningen för Miljösystemanalys.  En stor del av 2019 tillbringade du vid Sussex University, i Brighton, där du var gästforskare i ett stort nätverk kring samhällsvetenskaplig energiforskning och studier av politik och makt i samhällsförändring. Nu förbereder du en resa till både Nairobi i Kenya och Kigali, Rwandas huvudstad.
Helene AhlborgFörst, hur var Brighton?
– Det är en väldigt kul och inspirerande miljö.  Miljön är internationell med många toppforskare inom innovation och hållbarhetsomställning, samt en stor grupp energiforskare. Min institution, Science Policy Research Unit, SPRU, vid University of Sussex, är ett av världens ledande centrum för forskning om vetenskap, teknik och innovationspolitik. Jag arbetade nära en forskargrupp med fokus på förnybar energi i Östafrika. Nu följer jag deras projekt och vi bistår varandra så mycket vi kan. Under min tid presenterade jag min forskning, deltog i olika paneler och var kommentator på seminarier. Det var en värdefull vistelse för att upprätthålla kontakter och nätverk.

Och nu planerar du för en resa till Nairobi – vad skall du göra där?
– Det är två saker som ska kombineras. Resan, som är på två veckor, börjar i Nairobi och avslutas i Kigali i Rwanda. Vi ska fördjupa arbetet och våra aktiviteter kring innovation och nyttiggörande, hur man får samhällsnytta av forskning. Målet den här gången är att bygga upp en innovationshubb i Kigali. Den ska få idéer inom energiforskningen att lyfta. I Nairobi besöker vi tre universitet som redan har innovationshubbar samt ett par andra organisationer med innovationsfokus. Vi åker dit för att förstå och lära. Sedan tar vi med oss våra erfarenheter till Kigali. Med på resan är Kristina Henricson Briggs, som sedan 2016 är projektledare för ENG-projektet, med syfte att introducera entreprenörskap i fler utbildningar på Chalmers. 
Hon och jag är inbjudna av vår kenyanska forskarkollega Julius Ecuru som är med och driver innovationsnätverket Bioinnovate, vilkas verksamhet vi ska besöka. Julius är vår värd i Nairobi. Dessutom kommer tre kollegor från Kigali att möta oss i Nairobi, så vi har planerat detta tillsammans.

– När vi sen kommer till Kigali så fortsätter diskussionerna om innovationshubben. Vi ska också träffa våra arkitekturstudenter på plats. En är masterstudent från Chalmers, de andra är från Rwanda University. De arbetar med design av vår innovationshubb och de kommer presentera sina förslag. Hubben ska bli en brygga mellan energiforskningen och samhället, så att forskningen svarar upp mot verkliga samhällsproblem och bidrar till energiomställningen. Mitt uppdrag här är att driva det vetenskapliga arbetet kring hur vi nyttiggör forskningen.
– Det som saknas idag är kopplingen mellan universitetet och energisektorn, exempelvis företag som arbetar med vattenkraft, solpaneler etc. Vi vill skapa en mötesplats för forskare och näringslivet och civilsamhället. Där studenter och forskare får motparter som är intresserade av resultaten. Sida och Världsbanken bidrar till projektet. Världsbanken satsar bland annat på en inkubator som ska bidra till företagsutveckling. 

Det här låter väldigt spännande. Kopplar detta till rektors initiativ i Östafrika? 
– Rektors initiativ har tillkommit efter att vi redan var på gång med att utveckla partnerskap i regionen. Chalmers energiforskare är med i tre Sida-program i regionen. Därtill finns alla andra chalmersforskare som har etablerade partnerskap i Östafrika, inom till exempel Mistra Urban Futures. Rektors initiativ, att expandera och fördjupa långsiktig samverkan med östafrikanska universitet, utgår från redan etablerade partnerskap och drevs inledningsvis från styrkeområde Energi men drivs sedan årsskiftet av Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) under Göteborgs universitets och Chalmers gemensamma satsning Global Sustainable Futures (GSF). Man kan alltså säga att våra redan etablerade aktiviteter var en del av grunden för rektors initiativ. Styrkeområdets stöd har varit avgörande för att vår grupp kunnat bygga upp de aktiviteter som vi nu har inom energiforskning i framförallt Moçambique och Rwanda. Framgången med Sida-programmen hade inte varit möjlig annars.​

– Vi håller på att utveckla kontakter med universitetet i Rwanda.  Det vi försöker skapa är en arena som är inkluderande och välkomnande. Så självklart bidrar vi med det vi kan, som nätverk på Chalmers och i Kigali. Vi vet att de efterfrågar Chalmers kompetens och väldigt gärna utvecklar samarbete inom energi som är en katalysator för andra samhällssektorer. Men självklart också exempelvis transport, hälsa och IKT. Innovationshubben kan erbjuda en mötesplats för chalmersforskare, både de som är på plats och för de som deltar på distans. Det är viktigt att den fylls av aktiviteter och blir en spännande plattform för olika intressenter i samhället. Rektors nästa workshop i Kigali blir en konkret fortsättning för dem som vill vara med under hösten.
Rektors initiativ i Östafrika:
• Ökad samverkan med Östafrika är ett initiativ som är initierat av Chalmers rektor och koordinerades inledningsvis av Chalmers styrkeområde Energi men drivs sedan årsskiftet av Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) under Göteborgs universitets och Chalmers gemensamma satsning Global Sustainable Futures (GSF). Syftet är att utforska och identifiera gemensamma behov och intressen för samarbete inom ämnesområdena energi, vatten och mat etc.
• Inom initiativet har Chalmers ambitionen att investera i och bygga bra och hållbara nätverk och samarbeten inför framtiden 
• Samverkan mellan Chalmers och östafrikanska universitet, bilaterala och multilaterala.
• Ambition är att genomföra minst två workshops i Östafrika under 2019-2020, den första med JOOUST i Kisumu, Kenya, och den andra i ett multilateralt sammanhang där Chalmers och University of Rwanda har delat värdskap i Kigali, Rwanda.
• Förväntningarna inkluderar utveckling av långsiktigt samarbete inom områden som definieras genom workshops. 
• Workshopen med JOOUST, Kisumu, ägde rum den 1-5 april 2019. Workshopen i Kigali, kommer att ske under 2020.

Av: Ann-Christine Nordin


Sidansvarig Publicerad: on 11 mar 2020.