Här är SO Energis poddcast
Foto: Tumisu från Pixabay ​​​​​​

Energipodden

Är kärnkraft en av lösningarna på klimatfrågan? Kan skogen ersätta oljan? Vattenkraft, hur klimatsmart är den? Hur ställer vi om till ett hållbart energisystem? Välkomna till Chalmers styrkeområde Energis podcast. Här får du möta forskare, entreprenörer och andra som är engagerade i några av vår tids viktigaste frågor.
I vårt första avsnitt pratar vi bland annat om koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS-teknik, och om hur Sverige kan uppnå minusutsläpp, det vill säga ta bort koldioxid som redan finns i atmosfären, för att klara klimatmålen.​
I
Parisavtalet från 2015, uppmanades de länder som ingår att senast 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige har det resulterat i den klimatpolitiska vägvalsutredningen. I den presenteras strategier för hur Sverige ska nå nettonegativa utsläpp av växthusgaser, alltså minusutsläpp, efter 2045. Tre chalmersforskare medverkade i utredningen. Vi har pratat med två av dem:
Anders Lyngfelt​, professor i energiteknik och Christel Cederberg biträdande professor i fysisk resursteori.


Sidansvarig Publicerad: må 21 sep 2020.