Tord Svedberg och Stefan Bengtsson
Majoriteten av de avtal Chalmers har är med industriföretag. Att IVL blir det första forskningsinstitutet som Chalmers skriver denna typ av övergripande samverkansavtal med är ingen slump. Parterna har samarbetat sedan slutet av 60-talet.  Tord Svedberg, VD för IVL, och Stefan Bengtsson, Chalmers rektor. Foto: Yen Strandqvist.

Chalmers ingår strategiskt samarbete med IVL

​​Den 4 juni undertecknade Chalmers och IVL, Svenska Miljöinstitutet, en avsiktsförklaring om strategiskt samarbete. Relationerna fördjupas i och med detta inom forskning, innovation och kompetensförsörjning. Avsikten är att samarbetet ska vara långsiktigt och bidra till ett mer hållbart samhälle.​
– Det är jätteroligt och viktigt att vi kan utöka vårt samarbete, att vi har ambitionen att vi tillsammans kan uppnå mycket mer för miljö och hållbarhet. Chalmers har nu, med IVL inräknat, 16 långsiktiga samarbetsrelationer. Alla är olika och utvecklas i olika riktningar, sa Chalmers rektor Stefan Bengtsson när han välkomnade representanter från IVL och Chalmers till signeringen av samverkansavtalet.

Avtalet ska också utveckla och bredda båda parternas kompetens, inriktning och verksamhet på utvalda områden och öka Chalmers och IVL:s synlighet internationellt och nationellt genom gemensam publicering, offentlig debatt och andra kommunikationsvägar, inom miljö- och hållbarhet.

Majoriteten av de avtal Chalmers har är med industriföretag. Att IVL, som ägs av en oberoende stiftelse, blir det första forskningsinstitutet som Chalmers skriver denna typ av övergripande samverkansavtal med är ingen slump. Parterna har samarbetat sedan slutet av 60-talet. Det började med Cyrill Brosset, professor i oorganisk kemi vid Chalmers. Han var grundare av IVL:s luftvårdsforskning. I dag möts Chalmers och IVL i samarbete inom bland annat F3, Swedish Life Cycle Centre, Mistra Carbon Exit och Kristinebergs marina forskningsstation i området ”Blå tillväxt”.
– Vår vision är ett hållbart samhälle, och här är resan det viktiga. En av våra mest angelägna uppgifter är att kommunicera ut vetenskapen, forskningen, som handfast verkstad till samhället. Det är i den tillämpade forskningen vi bygger vår verksamhet. Erbjudandet vi har är kundanpassade uppdrag och djup och framtidsinriktad forskning. Vi ser fram emot ett intensifierat samarbete med Chalmers, sa Tord Svedberg, VD för IVL

IVL startades 1966 för att Sverige behövde samordna och ta ett mer strategiskt grepp om miljöforskningen. 
– Vi är stolta att säga att vi bildades, ett år före Naturvårdsverket. Dåvarande ordförande för industriförbundet, Axel Iveroth fick ett brev av det konsultativa statsrådet Olof Palme, som framförde behovet av en samordning av frågor som berör bland annat vatten- och luftvård. Brevet inleds med Bäste broder och är undertecknat ”Med hjärtliga hälsningar, Din tillgivne Olof Palme”, berättade Tord Svedberg.

Chalmers är, precis som IVL:s ägare, en stiftelse. Det blev högskolan 1994. Stefan Bengtsson berättade att Chalmers utvecklats väl och dynamisk sedan dess.
– Hållbarhetsaspekten är i centrum för allt vi gör. Samtliga studenter har en obligatorisk del om detta i sin utbildning. Vår största påverkan på samhället är vår forskning och utbildning, men för att vi ska vara trovärdiga måste vi också agera efter våra forskares resultat. Vi måste kunna arbeta tvärfunktionellt över discipliner, ämnesområden och med olika aktörer i samhället. Här har vi våra gränsöverskridande styrkeområden som plattform. De är utmaningsdrivna och ger tydliga ingångar för näringsliv och samhälle till Chalmers, sa Stefan Bengtsson.

Värd på Chalmers för samverkansavtalet är styrkeområde Energi.
När det gäller nyttiggörande av forskningen prioriteras oftast den tillämpade forskningen ekonomiskt framför grundforskningen.
– Fördelen med Chalmers koncept med styrkeområden är att det suddar ut gränserna mellan tillämpad- och grundforskning så att forskare gemensamt kan arbeta med omvärldens utmaningar, poängterade Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare Energi.

Samverkansavtalet mellan IVL och Chalmers är giltigt i tre år, eller tills annat avtal ersätter detta, och kan därefter förlängas med två år i taget.

Fakta IVL:
IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor. I dag har IVL Sveriges bredaste miljöprofil. 
 
Kontakt: 
Chalmers Maria Grahn, maria.grahn@chalmers.se
IVL John Munthe, john.munthe@ivl.se​

 
RELATERAT:

 Text: Ann-Christine Nordin, Foto: Yen Strandqvist

Sidansvarig Publicerad: on 19 jun 2019.