Eiffeltornet Paris
​Ny rapport från Chalmers: Nationella utsläppsmål utifrån Parisavtalet och internationella rättviseprinciper – analys av Sveriges territoriella klimatmål.​​

Är Sveriges klimatmål i linje med Parisavtalet?

​Detta är en fråga som debatterats på sista tiden. Resultatet beror på hur en räknar när det globala utsläppsutrymmet fördelas mellan länder. I slutänden är det en etisk fråga och politisk avvägning. En ny rapport, av forskarna Johannes Morfeldt, Daniel Johansson och Christian Azar, har kommit fram till följande slutsatser:
  • ​​Sveriges (territoriella) utsläppsmål är förenligt med 1,5 gradersmålet givet att det globala utsläppsutrymmet för koldioxid fördelas jämlikt per person och år.  
  • Sveriges (territoriella) utsläppsmål är förenligt med 1,5 gradersmålet även om vi också tar historiskt ansvar för våra koldioxidutsläpp från och med någon gång på 1990-talet.
  • Om Sverige tar ansvar för utsläpp längre tillbaka i tiden innebär det att vi skulle behöva mer ambitiösa mål (än de nuvarande).
Johannes Morfeldt, Christian Azar och Daniel JohanssonSvaret på frågan som forskarna kommit fram till  beror på vilken rättviseprincip som tillämpas för fördelning av det kvarvarande utsläppsutrymmet.

Avslutningsvis några ord om vetenskapens roll i detta. Vetenskap och forskning är centralt för att räkna ut vilket globalt utsläppsutrymme som finns kvar för att nå ett visst temperaturmål.
Men vetenskapen kan inte avgöra vilken fördelningsprincip som är rätt. Hur kvarvarande utsläppsutrymme ska fördelas mellan länder är i grunden en etisk och politisk fråga och inte en fråga som vetenskapen kan avgöra.


Rapporten går att ladda ned här: Nationella utsläppsmål utifrån Parisavtalet och internationella rättviseprinciper – analys av Sveriges territoriella klimatmål

Rapporten har tagits fram inom ramen för Mistra Carbon Exit

Johannes Morfeldt., forskare vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
Daniel Johansson, docent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
Christian Azar, professor i Energi och Miljö, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

Läs mer
Det kan historien lära om att bryta fossilberoendet
 ”Gör något konstruktivt av rapportens budskap”
Billigare att nå parisavtalets mål med nytt räknesätt
Must some countries do more than others?
We must take action instead of arguing how costly it might beSidansvarig Publicerad: to 16 jun 2022.