Erfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp

Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter.
Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagare
Moderator: Thore Berntsson
Språk: Svenska


Anmälan: Senast 12 oktober till 

Program: 
 • ​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1
 • 13.45
  Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako 
 • Från restprodukt till nytt industriben Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra
 • Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer
  Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers 
 • Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processer Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi 
 • 15.00 Fikapaus 
 • 15.10
  Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB
  Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik
  Parallella processer komplicerar projektgenomföranden Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling
  Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutveckling
  Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.
Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med Mission Innovation​.

Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.

För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. 
Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.

Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. 
Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.

Seminariet är avgiftsfritt.

Välkommen!
Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP
Kategori Seminarium
Plats: Online
Tid: 2021-10-19 13:30
Sluttid: 2021-10-19 17:00

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.