News Photo: Pixabay

FRAMSKJUTET: Vill du delta i den offentliga debatten?

OBS! NYTT DATUM PRESENTERAS I APRIL.
INBJUDAN TILL SEMINARIUM: 
Forskare har mycket kunskap att bidra med till samhället. En debattartikel i media kan vara en bra kanal för att belysa och ge perspektiv kring en fråga. Måndag 20 april välkomnar Chalmers styrkeområde Energi och IVL till ett seminarium om hur och varför vi som forskare kan medverka i samhällsdebatten.

Trycket är stort på de stora tidningarnas debattsidor. Dagens Nyheter får varje dag in cirka 30 olika debattförslag, men de flesta faller på lågt nyhetsvärde eller otydlig argumentation. Men hur ska man göra för att bryta igenom bruset och bli publicerad på en debattsida?

Vad händer efter publicering, när ens kunskap blir allmängods? Hur hanterar man repliker och kommentarer? 

På seminariet medverkar både forskare och journalister som delar med sig av sina erfarenheter inom området.

Målgrupp: Forskare på Chalmers och IVL 
främst inom områdena transport och energi.

Föranmälan krävs senast den 16 april.

Tid: 20 april kl. 13.00 – 15.00. 
Plats: Teknikparkens Konferenscenter, Poseidon, Campus Johanneberg, Chalmers tekniska högskola. 

Program:
 • Välkomna och introduktion. Moderator: Tomas Kåberger, affilierad professor i Industriell Energipolicy vid Chalmers och ledamot i Klimatpolitiska rådet 
 • Journalist och redaktör: Vad bör forskare tänka på i mötet med media? 
  Helén Palmqvist Novik, journalist, Sveriges radio P4, Göteborg,
  John Carlsson, fd. debattredaktör för Opinion på Sveriges television
 • Forskares erfarenheter av media och som debattörer:
  Anders Roth, ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet
  Frances Sprei, docent och forskare vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers
 • Paneldiskussion
Seminariet genomförs inom ramen för IVL:s och Chalmers strategiska samarbete. 

RELATERAT:
IVL
Frågor och svar om DN Debatt
TT:språket

​​
Kategori Seminarium
Plats: Teknikparkens Konferenscenter, sal Poseidon.
Tid: 2020-04-20 13:00
Sluttid: 2020-04-20 15:00

Publicerad: fr 20 mar 2020.