​Foto: Maria Grahn

Biomassans klimatpåverkan: Sant och falskt

​​Det pågår en intensiv debatt om användningen av biomassa för olika energiändamål, till exempel drivmedelsproduktion. Diskussionen förs inom skogs- och jordbruket, i miljöorganisationer, på debattsidor, mellan beslutsfattare nationellt och internationellt, och inom forskarvärlden. Den 23 augusti bjuder ETIP Bioenergy, EU:s teknik- och innovationsplattform för bioenergiområdet, Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram finansierat av Energimyndigheten och f3, in till ett webbinarium där vi får ta del av vad forskningen säger om biomassan som resurs.

Du behöver registrera dig till webbinariet. Länk för att ansluta skickas några dagar innan webbinariet till samtliga anmälda.
Anmälan, program med samtliga talare: 
Biomassans klimatpåverkan: Sant och falskt​​

I samtalet finns några återkommande frågeställningar: Är uttag av biomassa hållbart eller inte ur ett klimatperspektiv? Räcker råvaran? Även frågan om eventuella hot mot den biologiska mångfalden diskuteras.

Det här webbinariet redovisar vad den aktuella forskningen säger om biomassan som resurs, både ur svenskt och internationellt perspektiv, och det biogena kolets kretslopp. Målet är att bredda och fördjupa kunskapsbasen för den pågående debatten.
Kategori Seminarium; Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2021-08-23 13:00
Sluttid: 2021-08-23 15:00

Sidansvarig Publicerad: ti 13 jul 2021.