Internationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin

20 februari i Stockholm.
I oktober 2019 anordnade en internationell expertworkshop inom Deep Decarbonization in Industry med inbjudna deltagare. Där gavs och diskuterades en bred överblick avseende färdplaner, teknik, system, cirkulär ekonomi, risker, styrmedel och behov av internationellt samarbete. På seminariet den 20 februari presenteras och diskuteras resultaten från workshopen ur ett svenskt perspektiv. Ta del av programmet.


Bakgrund till seminariet är behovet av utveckling och ökat samarbete nationellt och internationellt för att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045. Det krävs omfattande förändringar inom industrin med åtgärder inom samtliga områden som diskuterades på den internationella workshopen. Detta kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Syftena med seminariet är:
  • att öka kunskapen i Sverige
  • att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat nationellt och internationellt samarbete
  • att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete
  • att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete.​

    Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.
Tid: Torsdag 20 februari, kl 10-16
Plats: Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Program:
10.00:Thore Berntsson, CIT Industriell Energi: Bakgrund, syfte och resultaten från internationella workshopen i Wien ”Deep decarbonization in industry”
Hanna Tornevall, VD CIT Industriell Energi: Kommunikation och information IETS TCP
Lisa Lundmark, Internationell koordinator, Energimyndigheten: Innovationssatsningar i industrin inom EU

11.10 Lars J Nilsson, Professor, LTH: Strategier och styrning för nollutsläpp, reflektioner efter Wien
Filip Johnsson, Professor, Chalmers: Koldioxidinfångning och lagring (CCS) i Sverige – utmaningar, möjligheter och behov av samarbeten

12.00 Lunch (ingår) 

13.00 Anders Fröberg, Director Manufacturing Excellence, Borealis: Hur arbetar industrin? Möjligheter och behov – exemplet Borealis Sofia Avdeitchikova, Senior analytiker, Oxfordresearch: Finansiella aktörers förutsättningar, hinder och möjligheter att bidra till klimatomställningen

13.50 Kersti Karltorp, Forskare, RISE: Behov av samarbete stat och näringsliv för att radikalt minska utsläppen i processindustrin
Mattias Goldmann, Hållbarhetsschef, Sweco: Sverige som föregångsland - hur systematiseras det och vad ger det?

14.40 Kaffe

15.00 Diskussion
16.00 Seminariet avslutas

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).


Mer information och anmälan:
thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se eller thore.berntsson@chalmers.se senast 11 februari.
Seminariet är avgiftsfritt. 
Välkommen!
Thore Berntsson , Ordförande i IEA,IETS

Kategori Seminarium
Plats: Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Tid: 2020-02-20 10:00
Sluttid: 2020-02-20 16:00

Publicerad: lö 25 jan 2020.