Internationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin

​Save the date: 20 februari i Stockholm.
I oktober 2019 anordnade en internationell expertworkshop inom Deep Decarbonization in Industry med inbjudna deltagare. Där gavs och diskuterades en bred överblick avseende färdplaner, teknik, system, cirkulär ekonomi, risker, styrmedel och behov av internationellt samarbete. På seminariet den 20 februari presenteras och diskuteras resultaten från workshopen ur ett svenskt perspektiv.


Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Bakgrund till seminariet är behovet av utveckling och ökat samarbete nationellt och internationellt för att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045. Det krävs omfattande förändringar inom industrin med åtgärder inom samtliga områden som diskuterades på den internationella workshopen. Detta kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Syftena med seminariet är:
  • att öka kunskapen i Sverige
  • att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat nationellt och internationellt samarbete
  • att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete
  • att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete.

Mer information och anmälan:
thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se eller thore.berntsson@chalmers.se senast 11 februari.
Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program skickas ut inom kort.
Välkommen!
Thore Berntsson , Ordförande i IEA,IETS

Kategori Seminarium
Plats: Stockholm. plats meddelas inom kort
Tid: 2020-02-20 10:00
Sluttid: 2020-02-20 16:00

Publicerad: må 13 jan 2020.