Filip Johnsson
​Välkommen på Fredagsseminarium och After Works. Den här gången möter vi professor Filip Johnsson, , professor i Hållbara energisystem,​ och vi  ses i J.A Pripps i Chalmers kårhus. Foto: Carolina Svensson.​

Nya krav på samverkan för omställning av energi- och materialsystemen

​Den 26 november, 15:30-17:00, möter vi Filip Johnsson på Chalmers styrkeområde Energis Fredagsseminarium & afterwork. 
En effektiv omställning av energi- och materialsystemen ställer nya krav på samverkan mellan olika sektorer, såväl fysiskt som affärsmässigt. På seminariet ger Filip Johnsson exempel på hur sådan samverkan kan se ut. Exemplen är bland annat från två nya Mistraprojekt; fas två av Mistra Carbon Exit och det helt nya projektet Mistra Electrification. ​

​OBS! Ny plats: Seminarierummet ovanför J.A Pripps pub i Chalmers kårhus, Chalmers Campus Johanneberg. Du tar dig upp via spiraltrappan inne i puben​.

Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. 

Målgruppen för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.​


Så kom, lyssna, och träffa kollegor, Styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.

Program:
  • 15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.
  • Nya krav på samverkan för omställning av energi- och materialsystemen, Filip Johnsson, Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik. avdelningen för Energiteknik , Chalmers
  • Frågestund.
    16:00-17:00, Mingel
Kategori Seminarium; Öppen föreläsning
Plats: J.A. Pripps Pub & Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset
Tid: 2021-11-26 15:30
Sluttid: 2021-11-26 17:00

Sidansvarig Publicerad: lö 06 nov 2021.