Mistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp

Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen?


​Deltagare: Daniel Johansson, docent Chalmers, Frances Sprei, docent Chalmers, Ella Rebalski, doktorand Chalmers samt representanter från näringslivet och myndigheter.​

Anmälan och mer information om webbinariet på Mistra Carbon Exit
Kategori Seminarium; Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2021-03-18 08:00
Sluttid: 2021-03-18 09:00

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.