Hållbar stad. Illustration Götebörgs miljöförvaltning.
Illustration: Göteborgs miljöförvaltning​​​​​​​

Hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Den 11 september bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers styrkeområde Energi in till en offentlig hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030​​.

​Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram.​
Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.

Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.

 • Tid: 11 september, kl. 12.00-14.00
 • Plats: Webbsändning via plattformen zoom.

  Program
 • 12:00–13:45:
 • Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi. 5 min
 • Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030?  Henriette Söderberg Avdelningschef, stadsmiljö, Miljöförvaltningen Göteborgs stad. 15 min
 • Alvin Hilmersson Haag, miljöutredare, Miljöförvaltningen Göteborgs stad.

  Kommentarer från forskare: (30 minuter)
 • Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. 15 min
 • Maria Taljegård, forskare och enhetschef, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers. 15 min

  Bensträckare 5 min

  Moderatorledd paneldiskussion inkl frågor från åhörare: (50 minuter)
 • Ylva Norén Bretzer, universitetslektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
 • Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.
 • Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.
 • Kristofer Palmestål, miljöutredare, Miljöförvaltningen Göteborgs stad.
 • Björn Sandén, professor i Innovation och hållbarhet, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.
 • Henriette Söderberg, avdelningschef, stadsmiljö, Miljöförvaltningen Göteborgs stad.
 • Maria Taljegård, forskare och enhetschef, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

Medverkan på hearingen är gratis, men föranmälan krävs.

Välkomna
Henriette Söderberg
Miljöförvaltningen Göteborgs stad
Maria Grahn
Director of Energy Area of Advance 
Kategori Evenemang; Seminarium
Plats: On line
Tid: 2020-09-11 12:00
Sluttid: 2020-09-11 14:00

Sidansvarig Publicerad: on 09 sep 2020.