Hållbar stad. Illustration Götebörgs miljöförvaltning.
Illustration: Göteborgs miljöförvaltning​​​​

Hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

SAVE​ THE DATE: Den 11 september bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers styrkeområde Energi in till en offentlig hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030​​.

​Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram.​
Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.

Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.

  • Tid: 11 september, kl. 12.00-14.00
  • Plats: Webbsändning via plattformen zoom.

    Program:
  • Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi 
  • Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 
  • Feedback från forskare
  • Bensträckare
  • Moderatorledd diskussion
  • Frågor från åhörare

Medverkan på hearingen är gratis, men föranmälan krävs.

Välkomna
Henriette Söderberg
Miljöförvaltningen Göteborgs stad
Maria Grahn
Director of Energy Area of Advance 
Kategori Evenemang; Seminarium
Plats: On line
Tid: 2020-09-11 12:00
Sluttid: 2020-09-11 14:00

Publicerad: on 24 jun 2020.