CCC testanläggning
Den 26 maj startade Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan analyseras – från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp. Foto: Patrik Olsson

Halvvägs till CCS - Hur når vi hela vägen fram i tid?

Den 25 november bjuder parterna som samverkar i projektet ”Preem CCS”, på ett webbinarium om nya insikter och kunskaper om de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS kan bli verklighet.​​​​


​År 2050 ska Europa vara världens första klimatneutrala kontinent. För att nå målet krävs att alla sektorer minskar sina klimatutsläpp. För industrin har infångning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att minska industriutsläppen på kort och lång sikt. På sikt kan CCS bli en avgörande teknik för att nå negativa utsläpp. ​

2019 inleddes projektet ”Preem CCS”. Inom projektet ska hela värdekedjan för CCS utvärderas; från infångning av koldioxid vid Preems raffinaderi i Lysekil, till lokal mellan-lagring och transport till den slutliga lagringsplatsen utanför den norska västkusten.

Projektet har nu passerat halvtid, och i samband med detta presenteras halvtidsresultat med nya insikter och kunskaper om de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS kan bli verklighet.

Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Carbon Capture, Chalmers Tekniska Högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.

Deadline för anmälan: 20 november
Anmälan och mer information

Agenda

08:30  –   Inledning
08:35  –   Inledningstalare (Northern Lights)
08:45  –   Preem CCS (Preem, Aker Carbon Capture)
09:00  –   Vad säger forskningen? (Chalmers Tekniska Högskola, SINTEF)
09:15  –   Vad säger myndigheterna? (Energimyndigheten, Gassnova)
09:30  –   Hur ser politiken på CCS? (Representanter från Sverige och Norge)
09:45  –   Paneldiskussion
09:55  –   Publikfrågor
10:00  –   Avslut

Webinaret sker på norska och svenska.

Läs mer om projektet:
Sveriges största testanläggning för CO2-infångning startar​​

Kategori Öppen föreläsning; Seminarium
Plats: Online
Tid: 2020-11-25 08:30
Sluttid: 2020-11-25 10:00

Sidansvarig Publicerad: on 04 nov 2020.