Skog. Foto: Johan Bodell
Foto: Johan Bodell​​

Gröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys

​Den 10 december, 15:30-17.00 är det dags för Fredagsseminarium & afterwork. Vi ses i Kårhusets pub, en spiraltrappa upp.
På detta seminarium beskriver Louise Olsson olika katalytiska processer för att producera gröna kemikalier och bränslen. Så kom, lyssna och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.


Produktion av gröna kemikalier och bränslen är kritiska för vår omställning till ett förnybart samhälle. 
Eftersom vi använder enorma mängder av kemikalier och bränslen i vårt dagliga liv är det viktigt att utveckla flera olika gröna processer som tillvaratar olika råvaror. I detta seminarium kommer två olika processer beskrivas:
  • Biomassa består till ca 30 procent av lignin, som är en stor biopolymer. Idag eldas det mesta av ligninet, och vi har därför en underutnyttjad råvara som vi skulle kunna använda för att göra gröna kemikalier och bränslen. På seminariet kommer Louise att beskriva hur man kan använda lignin i ett framtida bioraffinaderi mha katalytiska processer.
  • Carbon capture utilisation (CCU) är en viktig framtida teknik där infångad CO2 kan omvandlas till gröna kemikalier och bränslen via katalytisk hydrering. Denna viktiga teknik kommer också diskuteras i detta seminarium.   
Louise OlssonProgram:
  • ​15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.
  • Gröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys, Louise Olsson, Professor, Kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik. Avdelningschef för Kemiteknik , Chalmers
  • Frågestund.
  • 16:00-17:00, Mingel

​​​Arrangör: Chalmers styrkeområde Energi. Vid varje fredagsseminarium finns det möjlighet att diskutera nya ideér till forskning med Energis ledning.
Kategori Öppen föreläsning; Seminarium
Plats: J.A. Pripps Pub & Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset
Tid: 2021-12-10 15:30
Sluttid: 2021-12-10 17:00

Sidansvarig Publicerad: on 08 dec 2021.