Energieffektivisering i industrin

​Inbjudan. Webbinarium. 20 juni. 2022, kl 13.00-17.00. Plats: Online via Teams, 
Energieffektivisering är en av de viktigaste möjligheterna ekonomiskt och, inte minst, klimatmässigt i industrisektorn. Alla nya industriella tekniker och system för kraftigt minskade klimatgasutsläpp måste samspela med effektiviseringsåtgärder. Potentialen för ytterligare energieffektivisering i olika industrityper bedöms som betydande som en del av omställningen av industrisektorn.


Program
13.00 . 
Aktiviteter inom IEA-samarbetet IETS TCP 
Heléne Johansson, IETS Secretariat 

13.20. 
Behöver vi tänka nytt om effektivisering för att nå Paris-målen? 
Max Åhman, Docent, avd. miljö-och energisystem, LTH

Energieffektivisering i industrin – en fråga om teknikåtgärder eller behövs en vidgad systemsyn?
Patrik Thollander, Professor energisystem, Linköpings universitet & högskolan i Gävle

Samspel mellan energieffektivisering och åtgärder för klimatomställning i processindustrin  
Elin Svensson, Docent i energieffektiva industriella processer, och Max Biermann, doktorand inom projektet Preem CCS, avd. Energiteknik, Chalmers

14.20. 
Effektivt energianvändande i svartlutsindunstning
Fredrik Kall, Director Evaporation ash&bio, Valmet AB

Energisymbioser, exempel på relevanta systemperspektiv på effektiv energianvändning
Rickard Fornell, Senior forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

15.00  Paus

15.10. 
Energieffektivisering – det första "bränslet" för dekarbonisering. Erfarenheter från fallstudier och samarbeten
Kajsa Dahlberg, Hydrogen Business Development Owner, Alfa Laval

Elektriska motorer, industrins superanvändare av elenergi
Peter Isberg, Digital ledare, Motion, ABB AB

Energieffektivisering för ett fossilfritt Sverige
Ebba Willerström Ehrning, Projektledare, Fossilfritt Sverige

Möjligheter och genomförande – har myndigheterna rätt förutsättningar?
Anders Pousette,  Senior handläggare, Energimyndigheten

16.00  Diskussion

16.30  Slut

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IETS TCP pågår internationellt samarbete inom områden kopplade till effektivisering.

Seminariet är avgiftsfritt. 

​Välkomna
Thore Berntsson
Professor emeritus, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik och ordförande i IETS TCP
Kategori Seminarium
Plats: Online
Tid: 2022-06-20 00:00
Sluttid: 2022-06-20 00:00

Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2022.