Utbildningsdag om hållbara energisystem

Den 30 oktober 2017 gick vår inspirationsdag om hållbara energisystem av stapeln på Chalmers (Campus Johanneberg). Temat var elektromobilitet, ett begrepp som avser ett alternativt transportsystem som bygger på eldrivna fordon.

Under dagen diskuterades bland annat de möjligheter och utmaningar som eldrivna transporter av gods och människor medför.

 

Syftet är att på ett inspirerande och användbart sätt göra forskningen inom hållbara energisystem tillgängligt för gymnasieskolan. Med utgångspunkt från kursplanerna för gymnasieskolans S, NV, och T-program kommer vi bjuda på inspirerande programpunkter och möjlighet till nätverkande. 


Vår förhoppning är att dagen ska ge dig som lärare verktyg att dig an frågan om hållbar utveckling på ett nytt sätt i undervisningen, vi diskuterar bland annat olika lektionsförslag. Dagen ger också utrymme för erfarenhetsutbyte med lärarkollegor från olika skolor och samtal med forskare inom de områden som behandlas under dagen. 

Vi välkomnar lärare i ämnena naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap till en spännande dag hos oss på Chalmers. Max 4 personer från varje skola får plats.


Se gärna filmen från 2016 års gymnasielärarevent​>>​  

Sidansvarig Publicerad: må 05 nov 2018.