2014: Populärvetenskapliga föreläsningar på temat energi

 

Chalmers bjuder under våren in till inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar på temat energi. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Välkommen!

  

 


Tid: Torsdagar 10 april - 22 maj kl. 17.15-18.30

Plats: Chalmers Tekniska Högskola, Johanneberg

Lokal: Palmstedtsalen

Eventuella frågor skickas till energy@chalmers.se

 

 

Program


Ladda ner programmet i pdf-format

10 april: Lagra solenergi - en nyckelfråga för framtiden

Kasper Moth-Poulsen, Forskarassistent, Polymerteknologi

Lagringen av energi är en svag länk när det gäller förnybara energislag som sol- och vindkraft. Under de senaste decennierna har solceller blivit allt bättre och billigare. Solen är den mest tillgängliga energikälla vi har men när det gäller att lagra solenergi har vetenskapen inte kommit lika långt. Utmaningen är att utveckla system som kan omvandla solenergi till lagrad kemisk energi som kan frigöras i form av värme när det behövs.
 

 

24 april: Energieffektivisering av byggnader med superisolering

Pär Johansson, Doktor, Byggnadsteknologi

Många äldre byggnader uppfyller inte dagens energikrav. En väg att minska Sveriges energianvändning är att tilläggisolera klimatskalet. Vakuumisoleringspaneler (VIP) är mer effektiva än konventionella isoleringsmaterial vilket ger nya möjligheter i gamla hus där ytan är begränsande. På Chalmers har VIP testats i laboratorieförsök och i ett landshövdingehus.

Ladda ner material från föreläsningen 

 

8 maj: Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund

Simon Harvey, Professor, Värmeteknik och maskinlära

Kemiklustret i Stenungsund utvecklas mot nya produkter samt ökad användning av förnybara råvaror och förnybar energi. Högeffektiv energianvändning spelar också en nyckelroll! Denna föreläsning kommer att belysa energisituationen i Stenungsund och visa hur effektiv kaskadanvändning av energi teoretiskt kan minska klustrets bränsleanvändning med upp till 75 MW.

Ladda ner material från föreläsningen

 

15 maj: Solceller av plast och hur man kopplar in dessa

Christian Müller, Forskarassistent, Polymerteknologi

Vårt mål är att utveckla flexibla solceller som kan ge en billig och hållbar försörjning av förnybar energi. Vi använder en ny typ av material som är baserade på organiska, kolbaserade halvledare istället för kisel. Dessa plaster gör det möjligt att framställa vanligt bläck. Att bygga en solcell av plast är inte svårare än att skriva ut en färgtidskrift!

Vänligen kontakta Christian Müller för information om föreläsningen

 

22 maj: Solenergi - bara för entusiaster eller på alla tak?

Jan-Olof Dalenbäck, Professor, Installationsteknik samt Maria Haegermark, Doktorand, Installationsteknik

Det har hänt väldigt mycket inom solenergiområdet det senaste decenniet och Energimyndigheten med flera säger att intresset ökar i Sverige. Föredraget kommer att fokusera på aktuella möjligheter, teknik och ekonomi, att använda solel (solceller) för privatpersoner och andra fastighetsägare.

Ladda ner material från föreläsningen

 

 

Ingen registrering nödvändig.

Publicerad: fr 05 okt 2018.