2011-2013: Chalmers Energikonferens

Chalmers Energikonferens - Chalmers Energy Conference – är ett internationellt forum för intressenter inom akademi, industri och offentlig sektor engagerade i att skapa morgondagens energisystem.

 

Läs mer om Chalmers Energy Conference (på engelska):

Chalmers Energy Conference 2011 - Bridging to sustainable energy systems

Chalmers Energy Conference 2012- Electricity for tomorrow

Chalmers Energy Conference 2013 - The role of energy efficiency

Publicerad: fr 05 okt 2018.