2016: Koldioxidinfångning – ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?

För att bromsa den globala uppvärmningen kan det bli nödvändigt att ta bort koldioxid ur atmosfären. Det skulle kunna ske genom att fånga in och lagra koldioxid som bundits i biomassa. Men forskarsamhället är oense – erbjuder koldioxidinfångning en räddning för klimatet eller är det ett oansvarigt spel med planetens framtid?
 
Den 4 november trädde Parisavtalet med sina ambitiösa klimatmål i kraft. För att lyckas begränsa världens temperaturökning till under två grader kommer vi sannolikt att behöva binda koldioxid i marken för att minska halten växthusgaser i atmosfären.
 
Den hittills mest lovande metoden för att åstadkomma sådana ”negativa utsläpp” är koldioxidinfångning och -lagring (på engelska carbon capture and storage, CCS) från biomassa.
 
Men forskarsamhället är kluvet, vilket på sistone märkts bland annat på DN Debatt. Vissa menar att det är oerhört riskabelt att förlita sig till sådan oprövad teknik, andra ser det som en nödvändig pusselbit för att klara klimatet. För att belysa och debattera frågan bjuder vi in till ett lunchseminarium där forskare från båda läger samt en politiker medverkar.
 
Välkommen! Lunchsmörgås ingår.

Program

Introduktion och teknikläge
Anders Lyngfelt, professor i energiteknik, Chalmers
 
Koldioxidinfångning behövs för att klara klimatmålen
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers
 
Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet
Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
 
Paneldebatt: Är koldioxidinfångning och -lagring nödvändigt eller oansvarigt?
Anders Lyngfelt, professor i energiteknik, Chalmers
Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
Elisabeth Undén (Miljöpartiet), ordförande i Göteborg Energi
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers
Lars Rydén, professor och programdirektör vid Centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet
 
Moderator: Anders Ådahl, styrkeområde Energi, Chalmers
 
Datum: 9 december 2016
Tid: 12:00–13:00
Plats: Rum 4, Guldhuset, Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1–2, Göteborg

Anmälan

Lunchseminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Anmäl dig senast 5 december. Till anmälningsformuläret

Publicerad: må 01 okt 2018.